Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa w ramach grupy kapitałowej

  Sytuacja: W związku z przygotowaniem finansowania dla jednego z dużych osiedli w Warszawie Inwestor stanął przed sporym problemem związanym z pozyskaniem finansowania zewnętrznego. Bank który zgodził się udzielić kredytu …

Czytaj dalej

Ubezpieczenie OC tłumaczy i biur tłumaczeń

W przypadku ubezpieczenia OC tłumaczy i biur tłumaczeń w zakresie czynności zawodowych ważne jest objęcie ochroną tzw. czystych strat finansowych. Prawo polskie nie definiuje w żadnych przepisach pojęcia czystych strat …

Czytaj dalej

Ubezpieczenie OC a PKD

Poniższy artykuł Ubezpieczenie OC a PKD ukazał się w Miesięczniku Ubezpieczeniowym nr 04/2013r. Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki związanej z występującymi obecnie na polskim rynku ubezpieczeniowym sposobami konstrukcji polisy …

Czytaj dalej