Dokumenty niezbędne do wydania gwarancji ubezpieczeniowej

  Chciałbyś zawrzeć po raz pierwszy ubezpieczenie gwarancji finansowej  i nie wiesz jakie dokumenty będą Ci potrzebne podczas składania wniosku – poniżej podajemy ich podstawowy spis: dokumenty rejestrowe firmy dokumenty …

Czytaj dalej

Co to jest franszyza redukcyjna i udział własny w ubezpieczeniu?

Franszyza redukcyjna i udział własny to jedne z rodzajów ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Franszyza redukcyjna lub udział własny jest to określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub na polisie kwota lub % …

Czytaj dalej

Co to jest franszyza integralna?

Franszyza integralna jest jednym z rodzajów ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.   Franszyza integralna jest to określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub na polisie kwota (lub % sumy ubezpieczenia) poniżej, której ubezpieczyciel …

Czytaj dalej

Klauzula szkód w środowisku w ubezpieczeniu OC działalności a szkody w środowisku.

Nazewnictwo klauzul w ubezpieczeniu OC działalności często bywa mylące weźmy na przykładzie klauzulę zwaną często klauzulą szkód w środowisku i zestawmy ją z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i …

Czytaj dalej