All risks – najlepszy?

Poniższy Artykuł ukazał się w Miesięczniku Ubezpieczeniowym Tom 12 I Numer 2 I Luty 2015 All risks – najlepszy? Ubezpieczenie na bazie wszystkich ryzyk jest niemal w 100% przypadków szersze …

Czytaj dalej

Obowiązkowe przeglądy techniczne domu jednorodzinnego

Będąc właścicielem domu jednorodzinnego jesteśmy zobowiązani do dbania o jego stan techniczny w tym do wykonywania okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa. Po każdej kontroli powinien zostać sporządzony protokół przez osobę …

Czytaj dalej

Termin zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie.

Ubezpieczyciele najczęściej w ogólnych warunkach ubezpieczenia określają termin w jakim Klient (ubezpieczony/ubezpieczający) ma obowiązek zgłosić do nich szkodę, jakie czekają nas konsekwencje jeśli zaniedbamy ten obowiązek? Kodeks Cywilny (Art 818 …

Czytaj dalej