Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja wadialna w konsorcjum wykonawców

W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami naszych Klientów odnośnie prawidłowego przygotowania zabezpieczenia wadium w postępowaniach w których uczestnicząca konsorcja w poniższym tekście zebraliśmy szereg opinii i wyroków. Z …

Czytaj dalej

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Naszym Partnerom, Klientom , Sympatykom i Przyjaciołom szczęśliwych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, szampańskiego Sylwestra oraz pomyślnego Nowego Roku życzy Zarząd i Pracownicy

Czytaj dalej

Kiedy kara nie wynika z winy czyli odpowiedzialność na zasadzie ryzyka casus Aquaparku.

W polskim prawie główną zasadą odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę jest art. 415 k.c. który mówi, iż kto z winy swojej wyrządził szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia. Mamy tutaj dosyć …

Czytaj dalej

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczeń

Konstruując kompleksowe ubezpieczenie firmy nie należy zapominać o włączeniu do ubezpieczenia ochrony na wypadek stłuczenia (rozbicia) się szyb oraz innych przedmiotów szklanych. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych ma na …

Czytaj dalej

Przyczynienie się pieszego do szkody obniża odszkodowanie

Pamiętajmy, iż będąc pieszym również obowiązują nas przepisy ruchu drogowego a w przypadku ich nieprzestrzegania gdy dojdzie do szkody Sąd może uznać nasze przyczynienie się i obniżyć przysługujące nam  odszkodowanie. …

Czytaj dalej