Ubezpieczenie budowy – postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki

KLAUZULE WPROWADZAJĄCE POSTANOWIENIA SPECJALNE SPECJALNE W RYZYKACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Klauzula nr 106-Postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki. Klauzula ta wprowadza postanowienie, iż Ubezpieczyciel owszem odpowiada za szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio …

Czytaj dalej

Ubezpieczenie budowy – obowiązki dotyczące zabezpieczeń przeciwpowodziowych

KLAUZULE WPROWADZAJĄCE POSTANOWIENIA SPECJALNE SPECJALNE W RYZYKACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Klauzula nr 110 – Postanowienia specjalne dotyczące środków  zabezpieczających przed naniesieniem osadów lub powodzią Ubezpieczyciele tą klauzulą wprowadzają zastrzeżenie, iż nie ponoszą …

Czytaj dalej

Ubezpieczenie budowy – obowiązek zapoznania się z usytuowaniem podziemnych kabli, rurociągów lub innych instalacji

  KLAUZULE WPROWADZAJĄCE POSTANOWIENIA SPECJALNE SPECJALNE W RYZYKACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 102 Postanowienia specjalne dotyczące podziemnych kabli, rurociągów i innych instalacji Klauzula 102 jest stosowana dla ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom …

Czytaj dalej

Ubezpieczenie budowy – wymogi przeciwpożarowe

  KLAUZULE WPROWADZAJĄCE POSTANOWIENIA SPECJALNE SPECJALNE W RYZYKACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 112 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz środków gaśniczych Jak sama nazwa wskazuje klauzula te nakłada obowiązki …

Czytaj dalej

Ubezpieczenie sklepu w 3 prostych krokach

UBEZPIECZENIE SKLEPU KROK PIERWSZY – UBEZPIECZ SWÓJ MAJĄTEK Poniższe tabele mają charakter poglądowy a zakres faktycznego ubezpieczenia powinien być każdorazowo dopasowany do każdego SKLEPU  z uwzględnieniem branży oceny ryzyka oraz potrzeb …

Czytaj dalej