Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja wadialna w konsorcjum wykonawców

W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami naszych Klientów odnośnie prawidłowego przygotowania zabezpieczenia wadium w postępowaniach w których uczestnicząca konsorcja w poniższym tekście zebraliśmy szereg opinii i wyroków. Z …

Czytaj dalej

Dokumenty niezbędne do wydania gwarancji ubezpieczeniowej

  Chciałbyś zawrzeć po raz pierwszy ubezpieczenie gwarancji finansowej  i nie wiesz jakie dokumenty będą Ci potrzebne podczas składania wniosku – poniżej podajemy ich podstawowy spis: dokumenty rejestrowe firmy dokumenty …

Czytaj dalej
Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa w ramach grupy kapitałowej

  Sytuacja: W związku z przygotowaniem finansowania dla jednego z dużych osiedli w Warszawie Inwestor stanął przed sporym problemem związanym z pozyskaniem finansowania zewnętrznego. Bank który zgodził się udzielić kredytu …

Czytaj dalej