Ubezpieczenie budowy – odbiory częściowe

Klauzule rozszerzające w ubezpieczeniu budowy Klauzula 116 Ubezpieczenie szkód w odebranych częściach kontraktu. Klauzula 116 ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji kiedy na inwestycji są dokonywane odbiory częściowe. Klauzulą 116 rozszerza się zakres …

Czytaj dalej

Ubezpieczenie budowy – szkody wynikłe z błędów producenta

Klauzule rozszerzające w ubezpieczeniu budowy Klauzula 200 – Pokrycie ryzyka producenta   Na podstawie klauzuli dodatkowej z numerem 200 (pokrycie ryzyka producenta) można objąć polisą ryzyk budowy szkody wynikające z użycia …

Czytaj dalej

Ubezpieczenie budowy – szkody wynikłe z błędów projektanta

Klauzule rozszerzające w ubezpieczeniu budowy Klauzula 115 – Pokrycie ryzyka projektanta Wyobraźmy sobie, że mamy dwa elementy konstrukcji budynku: ścianę o konstrukcji stalowej i podmurówkę. Przyjmijmy, że ściana, ulegnie zniszczeniu …

Czytaj dalej

Ubezpieczenie firmy budowlanej – ubezpieczenie budowy – informacje podstawowe i klauzule występujące w OWU

  Ubezpieczenie ryzyk budowy – jest to jedyne ubezpieczenie które ma za zadanie kompleksowo chronić mienie w trakcie budowy czyli do czasu przekazania obiektu inwestorowi lub do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Ubezpieczenie …

Czytaj dalej

Ubezpieczenie budowy – postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki

KLAUZULE WPROWADZAJĄCE POSTANOWIENIA SPECJALNE SPECJALNE W RYZYKACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Klauzula nr 106-Postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki. Klauzula ta wprowadza postanowienie, iż Ubezpieczyciel owszem odpowiada za szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio …

Czytaj dalej