W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. (Art. 65. § 2)

Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Bydgoszczy opublikował wyrok w którym pokazuje, iż intencja towarzysząca zawarci umowy ubezpieczenia może być ważniejsza niż to co w polisie mamy faktycznie napisane. Sprawa …

Czytaj dalej

Termin zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie.

Ubezpieczyciele najczęściej w ogólnych warunkach ubezpieczenia określają termin w jakim Klient (ubezpieczony/ubezpieczający) ma obowiązek zgłosić do nich szkodę, jakie czekają nas konsekwencje jeśli zaniedbamy ten obowiązek? Kodeks Cywilny (Art 818 …

Czytaj dalej