Co to jest franszyza redukcyjna i udział własny w ubezpieczeniu?

Franszyza redukcyjna i udział własny to jedne z rodzajów ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Franszyza redukcyjna lub udział własny jest to określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub na polisie kwota lub % sumy ubezpieczenia o który pomniejsza się wypłacone odszkodowanie.  Pojęcia franszyzy redukcyjnej i udziału własnego obecnie ubezpieczyciele stosują zamiennie jako pojęcia tożsame.

Owl teacher holding pointer at blackboard

 PRZYKŁADY:

Jak działa franszyza redukcyjna/udział własny określony kwotowo:

Franszyza redukcyjna wynosi 200 zł

Wysokość szkody wynosi 199 zł. Odszkodowanie wyniesie 0 zł.

Wysokość szkody wynosi 201 zł. Odszkodowanie wyniesie 1 zł (czyli 201 zł – 200 zł = 1 zł)

 

Jak działa franszyza redukcyjna/udział własny określony procentowo:

Franszyza redukcyjna/udział własny wynosi 5% wartości szkody.

Wysokość szkody wynosi 500 zł. Odszkodowanie zostanie pomniejszone o 25 zł i wyniesie 500 zł – 5%  = 475 zł.

Wysokość szkody wynosi 60.000 zł. Odszkodowanie zostanie pomniejszone o 3.000 zł i wyniesie 60.000 zł – 5% = 57.000 zł

 

Jak działa franszyza redukcyjna/udział własny określony procentowo i kwotowo jednocześnie:

Franszyza redukcyjna/udział własny wynosi 5% wartości szkody minimum 100 zł.

Wysokość szkody wynosi 500 zł. Odszkodowanie wyniesie 400 zł (czyli 500 zł * 5% = 25 zł – czyli poniżej 100 zł więc od odszkodowania odejmujemy wartość minimalną udziału własnego tj. 100 zł)

Wysokość szkody wynosi 2.500 zł. Odszkodowanie zostanie pomniejszone o 125 zł i wyniesie 2.375 zł  (czyli 2500 zł* 5% = 125 zł)

 

Jak działa franszyza redukcyjna/udział własny określony procentowo i kwotowo jednocześnie z górnym i dolnym ograniczeniem:

Franszyza redukcyjna/udział własny wynosi 5% wartości szkody minimum 100 zł nie więcej niż 2.000 zł.

Wysokość szkody wynosi 30.000 PLN. Odszkodowanie zostanie pomniejszone o 1.500 zł i wyniesie 28.500 zł

Wysokość szkody wynosi 60.000 zł. Odszkodowanie zostanie pomniejszone o 2.000 zł i wyniesie 58.000 zł

Wysokość szkody

Wartość należnego odszkodowania w zależności od udziału własnego/franszyzy redukcyjnej

200 zł

5% wartości szkody

5% wartości szkody minimum 100 zł

5% wartości szkody minimum 100 zł nie więcej niż 2.000 zł

199 zł

0 zł

189,05 zł

99 zł

99 zł

201 zł

1 zł

190,95 zł

101 zł

101 zł

500 zł

300 zł

475 zł

400 zł

400 zł

2.500 zł

2.300 zł

2.375 zł

2.375 zł

2.375 zł

30.000 zł

29.800 zł

28.500 zł

28.500 zł

28.500 zł

60.000 zł

59.800 zł

57.000 zł

57.000 zł

58.000 zł

 

Stosowanie franszyz i udziałów własnych prowadzi do zmniejszenia czy nawet braku odszkodowania. Szczególnie udział własny określony jako % wartości szkody bywa bardzo dotkliwy w przypadku dużych szkód.

Wybierając ubezpieczyciela sprawdźmy zawsze przed podpisaniem umowy jaki rodzaj franszyzy i w jakiej wysokości oferuje.

Pamiętaj, że wybierając ubezpieczenie warto skorzystać z porady profesjonalnego i uczciwego brokera ubezpieczeniowego.