Gwarancja ubezpieczeniowa w ramach grupy kapitałowej

Gwarancja ubezpieczeniowa

 

Sytuacja:

W związku z przygotowaniem finansowania dla jednego z dużych osiedli w Warszawie Inwestor stanął przed sporym problemem związanym z pozyskaniem finansowania zewnętrznego. Bank który zgodził się udzielić kredytu zobowiązał Inwestora do pozyskania od Generalnego Wykonawcy gwarancji należytego wykonania kontraktu na kwotę prawie 20 mln zł.

Wyzwanie:

Pozyskanie tak dużej gwarancji ubezpieczeniowej na bardzo trudnym obecnie rynku było sporym wyzwaniem, dodatkowo zadanie to było obarczone szczególnymi problemami – po pierwsze gwarancja ubezpieczeniowa miała być zabezpieczeniem inwestycji deweloperskiej, a po drugie Inwestor oraz Generalny Wykonawca był w jednej dużej grupie kapitałowej. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania spełnienie warunku, który postawił bank wydawało się prawie niemożliwe.

Działania Brokera:

Po zweryfikowaniu możliwości rynkowych eksperci BJBROKERS rozpoczęli procedurę pozyskania tak skomplikowanej gwarancji należytego wykonania kontraktu. Na początku rozpoczęto rozmowy z centralami kilku ubezpieczycieli aby przekonać analityków do struktury i możliwości grupy inwestycyjnej; następnie, po wybraniu ubezpieczyciela, nasi specjaliści rozpoczęli kilku torowe negocjacje wzoru tak aby z jednej strony był on do zaakceptowania przez dział prawny banku, spełniał wymagania Klienta i był możliwy do wystawienia przez ubezpieczyciela. W ten sposób powstał jeden z bardziej specyficznych tworów gwarancyjnych na naszym rynku. Kończąc działania jako broker nadzorowaliśmy całość podpisywania i przekazania kompletu dokumentacji, w tym zabezpieczeń niezbędnych do wystawienia dokumentu gwarancyjnego.

Sukces BJBROKERS:

Jako ekspert w dziedzinie pozyskiwania gwarancji ubezpieczeniowych zespół BJBROKERS zrealizował perfekcyjnie bardzo trudne zadania. W Polsce bardzo żadko udaje się stworzyć tak specyficzną konstrukcję gwarancji ubezpieczeniowej. Dodatkową trudnością była ilość stron zaangażowana w prace nad tym tematem gdzie nasi fachowcy musieli grać rolę lidera całego procesu.