jak-dzialamy

Legenda do schematu

1. Audyt ubezpieczeniowy

Współpracę z Klientem zaczynamy od rozmowy, interesuje nas jakie są oczekiwania w stosunku do nas jako brokera, jakich ryzyk firma obawia się najbardziej. Sprawdzimy jaki jest aktualny stan ochrony ubezpieczeniowej firmy, zweryfikujemy aktualne polisy pod kątem merytorycznym oraz porównamy je z rzeczywistym zapotrzebowaniem na ochronę. Rozpoznamy potencjalne zagrożenia w ramach prowadzonej przez Klienta działalności (czyli zidentyfikujemy wszelkie grożące firmie ryzyka i skalkulujemy rozmiary potencjalnych strat).

2. Pełnomocnictwo

Broker aby móc reprezentować Klienta przed Ubezpieczycielami zobowiązany jest uzyskać pisemnie stosowne pełnomocnictwo, wzór pełnomocnictwa możemy w każdej chwili przesłać za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

3. Analiza ryzyka

Gruntownie analizujemy potencjalne ryzyka mogące zagrozić działalności firmy o danym profilu działalności, wskazujemy grożące Firmie niebezpieczeństwa i ich możliwe skutki a następnie identyfikujemy możliwości ich ograniczenia.

4. Projektowanie programu ubezpieczeń

Na podstawie wcześniej przeprowadzonej analizy ryzyka opracowujemy Program Ubezpieczeniowy, Zapytanie ofertowe skonstruowane na bazie Programu Ubezpieczeń składamy w imieniu Klienta do wybranych towarzystw ubezpieczeniowych. Oferty wraz z opinią brokera i rekomendację trafiają do rąk Klienta w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

5. Realizacja i zarządzanie programem ubezpieczeniowym

Po dokonaniu wyboru ubezpieczyciela i wszystkich opcji Programu przez Klienta zawieramy polisę w jego imieniu. Następnie zajmujemy się pełną obsługą administracyjną tzn. kompletowaniem niezbędnych dokumentów, sporządzaniem wniosków, dostarczeniem polis i innych dokumentów, przypominamy o terminach płatności oraz wygasania polis, doubezpieczamy majątek nabyty w okresie ubezpieczenia.

6. Coroczna ocena i weryfikacja wdrożonego programu ubezpieczenia

Każda rocznica Programu Ubezpieczeń jest doskonałą kazją by jeszcze raz przeanalizować prawidłowość konstrukcji Programu Ubezpieczeniowego, rozbudować go o nowe elementy, Zaktualizować o wszelkie zmiany jakie nastąpiły w działalności Klienta i stanie jego majątku.

7. Opiniowanie polis podwykonawców i kontrahentów

Na prośbę naszych Klientów opiniujemy polisy ich podwykonawców, kontrahentów i dostawców pod kątem prawidłowego zabezpieczenia interesu naszego Klienta.

8. Likwidacje szkód

W ramach obsługi prowadzimy nadzór nad procesem likwidacji szkody. Do dyspozycji naszych Klientów jest doświadczona załoga Działu Likwidacji Szkód, która pomoże w postępowaniu w przypadku szkody. Sformułujemy roszczenia odszkodowawcze oraz będziemy prowadzili nadzór nas prawidłowością realizacji likwidacji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

9. Szkolenia

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem zarówno z obecnymi jak i potencjalnymi Klientami. W szczególności organizujemy szkolenia z zakresu obowiązków wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia oraz postępowania w przypadku zaistnienia szkody

10. Programy VIP

W ramach prowadzonej przez nas działalności stworzyliśmy wyjątkowy dział obsługi Prezesów, Zarządu, Kierownictwa i Pracowników spółek przez nas obsługiwanych. W naszej ofercie posiadamy kompleksowe i najbardziej prestiżowe ubezpieczenia dedykowane Klientom Indywidualnym.
W szczególności są to ubezpieczenia:

  • mieszkań, apartamentów, domów, rezydencji i dworków;
  • pojazdów;
  • jachtów;
  • samolotów prywatnych;
  • turystyczne;
  • NNW;
  • na życie;
  • zdrowotne;
  • odpowiedzialności cywilnej