Kompleksowe ubezpieczenie firm informatycznych

 

Poczucie bezpieczeństwa sprzyja kreatywności dlatego warto zainwestować w dobre ubezpieczenia firmy informatycznej.

Biuro brokerskie BJBrokers tworzy Profesjonale Rozwiązania Ubezpieczeniowe dla branży IT

Elementem dobrego programu firmy informatycznej mogą być:

1. Ubezpieczenie OC dedykowane dla branży informatycznej.

Prowadzenie każdego rodzaju działalności wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu, nie inaczej jest w branży IT. Roszczenia kierowane do firm informatycznych przez kontrahentów mogą wynikać z niedziałającego lub błędnie działającego oprogramowania, utraty danych czy też innych strat finansowych.

Z ubezpieczenia mogą skorzystać zarówno firmy dostarczające czy utrzymujące oprogramowanie, dostarczające sprzęt komputerowy jak i konsultanci, audytorzy informatyczni a także firmy projektujące strony www.

OC zawodowe IT ma za zadanie zapewnić ochronę ubezpieczeniową na wypadek szkód poniesionych przez osoby trzecie a wynikających z uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez niego działalności.

2. Ubezpieczenie majątku w tym sprzętu elektronicznego 

Pożar serwerowni czy zalanie sprzętu to nie jedyny czarny scenariusz szkody, która może się zrealizować w mieniu firmy informatycznej. Dobrze dobrane ubezpieczenie od ryzyk żywiołowych, przepięć, szkód elektryczny czy awarii pomoże ochronić biznes w trudnych sytuacjach, zapewni odtworzenie majątku oraz zredukuje straty związane z przestojem firmy. Więcej o ubezpieczeniu mienia przeczytacie tutaj i tutaj a o ubezpieczeniu danych informatycznych w tym wpisie

3. Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Zagrożenia czyhające w cyfrowej rzeczywistości są niebezpieczne dla wielu firm. Dla każdego podmiotu źródłem tych zagrożeń mogą być osoby trzecie (np. hakerzy), ich dostawcy, kontrahenci, a także pracownicy. Szkody Cyber bywają wynikiem działań celowy, skutkiem niedbalstwa pracowników lub niedostatecznego zabezpieczenia systemu informatycznego i przechowywanych danych.

Konsekwencje szkody CYBER mogą mieć charakter odszkodowawczy (zarówno w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób, których dane zostały naruszone, jak też odpowiedzialność administracyjnej (np. postępowanie za naruszenie przepisów RODO); ekonomiczny – obejmujący koszty obsługi incydentu informatycznego (informatyki śledczej, powiadomienia osób, których dane zostały naruszone, odtworzenie utraconych danych, wdrożenie właściwych zabezpieczeń itp.) oraz  reputacyjny – utratę zaufania klientów i kontrahentów oraz konieczność pokrycia kosztów zarządzania marką i wizerunkiem firmy.

Polisa Cyber ma za zadanie ułatwić Ubezpieczonemu sfinansowanie kosztów i strat związanych z powyższymi konsekwencjami szkody cybernetycznej. Szerzej o ubezpieczeniu piszemy tutaj.

4. Ubezpieczenie zarządu D&O

Osoby będące we władzach spółki ponoszą osobistą odpowiedzialność całym prywatnym majątkiem za szkody wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim a spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji. To może doprowadzić do dość dotkliwych konsekwencji finansowych. Takie osoby decyzyjne są obecnie bardziej narażone na ryzyko ze względu na zaostrzenie przepisów prawnych oraz wzrost świadomości dochodzenia swoich praw. Kontrole są bardziej drobiazgowe, a liczba roszczeń wnoszonych przeciwko dyrektorom czy członkom zarządu z roku na rok wzrasta.

Polisa D&O ma za zadanie chronić wszystkie osoby ubezpieczone przed roszczeniami, nawet jeśli zarzuty okażą się bezpodstawne, to sama obrona przed nimi może być czasochłonna, stresująca i kosztowna. Więcej o ubezpieczeniu można przeczytać tutaj.

5. Ubezpieczenia pracownicze

Satysfakcja i zaangażowanie pracowników staje się często źródłem sukcesu całej organizacji. Bardzo ważnym elementem motywacyjnym jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów są dobrze skonstruowane benefity pracownicze w postaci:

– grupowego ubezpieczenia na życie,

– programu emerytalnego i oszczędnościowego,

– programu prywatnej opieki medycznej,

-ubezpieczeniu zagranicznych podróży służbowych,

-ubezpieczeniu NNW.

 

Wiedza i doświadczenie naszych specjalistów umożliwiają dostosowanie programu ubezpieczeniowego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw branży Informatycznej. Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania oferty na ubezpieczenie.