Biskup & Joks
Brokers sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Powstańców Śląskich 54a/4
53-333 Wrocław

e-mail: biuro@bjbrokers.pl
tel.: 071/782 38 70
fax: 071/782 38 79

Oddział Warszawa:

ul.Jerzego Zaruby 11 lok. 99
02-796 Warszawa
Tel. 532 753 80

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Biskup&Joks Brokers Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 54A/4, 53-333 Wrocław NIP 8992586420 REGON 020393171 KRS 0000267116 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN

Pytania w zakresie danych osobowych można kierować do Administratora na adres: rodo@bjbrokers.pl

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu

  • skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi
  • skontaktowania się celem złożenia oferty
  • podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
  • należytego wykonania umowy

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do

  • skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi
  • skontaktowania się celem złożenia oferty
  • podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
  • należytego wykonania umowy

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływające, w tym do profilowania.