Podwójne ubezpieczenie OC pojazdu – który Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

An insurance expert.

Czasami bywa, iż na jeden samochód różnym zbiegiem okoliczności posiadamy dwie ważne polisy OC komunikacyjne. Czy jeśli spowodujemy szkodę możemy poszkodowanemu okazać dowolną z nich? Który z nich powinien wypłacić odszkodowanie?

W sytuacji podwójnego ubezpieczenia przez sprawcę szkody poszkodowanemu przysługuje dowolność w dochodzeniu roszczeń, Ubezpieczyciele odpowiadają in solidum. Może zatem poszkodowany dochodzić roszczeń od jednego z Ubezpieczycieli albo od obu łącznie do czasu naprawienia w całości szkody. Oczywiście otrzymywane w całości odszkodowanie od jednego lub obu Ubezpieczycieli nie może przewyższyć wartości szkody.

Zgodnie z uchwałą z dnia 13 maja 2016r. Sądu Najwyższego jeśli odszkodowanie wypłaci jeden z dwóch Ubezpieczycieli w którym zawarte było ubezpieczenie OC pojazdu przysługuje mu regres do drugiego Ubezpieczyciela o zwrot połowy wypłaconej kwoty. Jest to wewnętrzne rozliczenie pomiędzy Ubezpieczycielami i nie powinno mieć ono wpływu na szybkość i wysokość wypłaconego odszkodowania.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r.: Do regresu między ubezpieczycielami w przypadku tzw. ubezpieczenia podwójnego przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego stosuje się w drodze analogii przepis art. 824[1] § 2 k.c.

Sygn. akt III CZP 11/16, III CZP 16/16