Biskup&Joks Brokers Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. Serwis www.bjbrokers.pl zwany dalej „Serwisem” został zaprojektowany w ten sposób, aby można go było odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych.
Każdy, kto korzysta z Serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności, umieszczonej pod adresem www.bjbrokers.pl

Wykorzystanie danych

Żadne dane identyfikacyjne użytkowników Serwisu, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej. Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom GIODO zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

Wykorzystanie cookies

Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – serwer, na którym umieszczono stronę www.bjbrokers.pl może je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu www.bjbrokers.pl ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych informacji.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Biskup&Joks Brokers Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.

Zmiana polityki prywatności

Biskup&Joks Brokers Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.bjbrokers.pl