Ubezpieczenia Majątkowe

Dobrze dobrane ubezpieczenie pomoże ochronić biznes w trudnych sytuajach, zapewni odtworzenie majątku oraz zredukowanie straty związanej z przestojem firmy.

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Parasol ochronny zabezpieczający firmę przed roszczeniem wynikającym z konieczności naprawienia szkody bądź krzywdy wyrządzonej osobie trzeciej .

Gwarancje – Ubezpieczenia Finansowe

Doskonałe narzędzie pozwalające na zwiększenie wiarygodności biznesowej oraz wpływające na optymalizację i płynność finansową firmy.

Ubezpieczenia Techniczne

Bezpieczeństwo i ochrona procesu produkcji lub inwestycji budowlanej to kwestia, która spędza sen z powiek niejednego przedsiębiorcy.

Ubezpieczenia Członków Zarządu

Zarządzanie spółką pociąga za sobą dużą odpowiedzialność, a błędne decyzje mogą mieć bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe.

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Nie zawsze mamy wpływ na nieszcześliwe zdarzenia na drodze, ale dobrze skonstruowane ubezpieczenie pomoże zminimalizować ich negatywne skutki.

Ubezpieczenia Pracownicze

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w postaci dobrze skonstruowanego grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie sprzyja rozwojowi firmy i zwiększa motywację do działania.

Ubezpieczenia Transportowe

Przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń w życiu codziennym warto dobrze się zabezpieczyć.