Ubezpieczenia flot samochodowych to pełna ochrona samochodowych środków transportu dostosowana zarówno dla właścicieli dużych, jak i małych firm. Efekt skali, wynikający z ubezpieczania wielu pojazdów przez jeden podmiot dzięki dobrze zaprojektowanemu programowi może przełożyć się na obniżenie składek, dopasowanie warunków ubezpieczenia do specyfiki floty i oczekiwań Klienta oraz usprawnienia administracji i likwidacji szkód. Dzięki dobremu programowi ubezpieczenia floty można być spokojnym o logistyczną stronę funkcjonowania firmy.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
właściwego do specyfiki floty. w tym jej szkodowości oraz oczekiwań Klienta, z uwzględnieniem narzędzi dodatkowych takich jak programy prewencyjne.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
w zakresie warunków merytorycznych oraz cenowych – stałe stawki i warunki ubezpieczenia przez cały rok, oraz wyrównania okresów ubezpieczenia.
Kompleksowa obsługa administracyjna
realizowana przez indywidualnie dedykowanego Opiekuna Floty odpowiedzialnego za bieżącą administrację ubezpieczeń, w tym nadzorowanie terminów zakończenia polis, terminów płatności, aranżacja sprawnego dostarczania polis i innych dokumentów.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.

W tej grupie ubezpieczeń wyróżniamy głównie:

  • ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych,
  • ubezpieczenie auto casco (AC),
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • ubezpieczenie assistance (ASS),
  • ubezpieczenie szyb,
  • ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowcy i pojazdu.

Zapraszamy na naszego firmowego bloga – znajdziecie tam Państwo artykuły przybliżające tematykę ubezpieczeń komunikacyjnych.