Dużo niebezpieczeństw czyha w bezpośrednim otoczeniu każdej firmy, często wynikają one z sytuacji, na które nie mamy dużego wpływu – sił przyrody. Niezależnie od stosowanych zabezpieczeń zawsze może dojść do powstania i rozprzestrzeniania się ognia; powodzi, zalania, czy innych zdarzeń losowych. Dobrze dobrane ubezpieczenie pomoże ochronić biznes w trudnych sytuacjach, zapewni odtworzenie majątku oraz zredukowanie straty związanej z przestojem firmy. Projektujemy kompleksowe programy ubezpieczeń dla każdego rodzaju mienia.

W celu optymalnego dostosowania do potrzeb Klienta korzystamy zarówno z produktów standardowych (ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem) jak również specjalistycznych (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk czy maszyn od awarii i uszkodzeń), czy też ubezpieczenia na wypadek przestoju po szkodzie (ubezpieczenie BI).

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Analizę ryzyk ubezpieczeniowych
charakterystycznych dla prowadzonej działalności, ze wskazaniem ewentualnych braków i zagrożeń w ramach istniejącej ochrony ubezpieczeniowej.
Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
właściwego dla prowadzonej działalności i dostosowanego do potrzeb przedsiębiorcy.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, doubezpieczaniu nowo zakupionego majątku w trakcie trwania polisy.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.

W tej grupie ubezpieczeń wyróżniamy głównie: