Ubezpieczenie OC stanowi swoisty parasol ochronny zabezpieczający firmę przed roszczeniem wynikającym z konieczności naprawienia szkody bądź krzywdy wyrządzonej osobie trzeciej. Dobrze przygotowane ubezpieczenie OC jest praktycznie niezbędne dla każdego podmiotu i każdej osoby fizycznej a jego właściwe skonstruowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia Brokera. Konstruując ubezpieczenie OC bierzemy pod uwagę zarówno całe środowisko prawne jak i realne, w jakim firma z danej branży funkcjonuje. Wiemy, jak dobrać prawidłowy zakres ubezpieczenia oraz jakie klauzule należy włączyć, a za które płacić nie warto.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Analizę ryzyk ubezpieczeniowych
charakterystycznych dla prowadzonej działalności, ze wskazaniem ewentualnych braków i zagrożeń w ramach istniejącej ochrony ubezpieczeniowej.
Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
właściwego dla prowadzonej działalności i dostosowanego do potrzeb przedsiębiorcy.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.
Kompleksową obsługę administracyjną wdrożonego programu ubezpieczeniowa
tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.

W tej grupie ubezpieczeń wyróżniamy głównie:

Zapraszamy na naszego firmowego bloga – znajdziecie tam Państwo wiele artykułów przybliżających tematykę ubezpieczenia OC działalności.