Ubezpieczenia transportowe są adresowane do podmiotów gospodarczych, które ponoszą ryzyko przypadkowej utraty, ubytku bądź uszkodzenia ładunku w czasie transportu lub też zobowiązane są na podstawie zawartych umów handlowych do jego ubezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów. Projektujemy programy ubezpieczeń dla ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego: morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej oraz kombinowanego zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Przygotowujemy programy ubezpieczeń również na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC spedytorów i przewoźników za szkody powstałe w przesyłkach powierzonych im do przewozu lub spedycji.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
dopasowanego do rodzaju przewożonego mienia i sposobów transportu.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
z ubezpieczycielami w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.

W tej grupie ubezpieczeń wyróżniamy głównie:

  • ubezpieczenie mienia w transporcie – Cargo,
  • OC przewoźnika drogowego (w ruchu krajowym i/lub międzynarodowym),
  • OC spedytora,
  • ubezpieczenie kabotażu.