Ubezpieczenia techniczne mają za zadanie zapewnić ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich urządzeń, maszyn, sprzętów i aparatów wykorzystywanych w prowadzonej działalności a głównie w procesach produkcyjnych, realizacji inwestycji budowlanych i wszelkich robót kontraktowych. Ubezpieczeniem tym można np: zrekompensować szkody powstałe w mieniu, sprzęcie, zapleczu inwestora, wykonawcy i podwykonawcy. Ubezpieczenia techniczne w swoim zakresie obejmują obok ryzyk strandardowych także błędy w obsłudze spowodowane przez pracowników. Zapewniając Klientom kompleksową ochronę w ubezpieczeniach tak złożonych i specjalistyczntych jak ubezpieczenia techniczne, szczególną uwagę zwracamy na sposób wyceny ubezpieczanego mienia oraz zakres dodatkowej ochrony.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Analizę ryzyk ubezpieczeniowych
charakterystycznych dla prowadzonej działalności, ze wskazaniem ewentualnych braków i zagrożeń w ramach istniejącej ochrony ubezpieczeniowej.
Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
właściwego dla prowadzonej działalności i dostosowanego do potrzeb przedsiębiorcy.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.

W tej grupie ubezpieczeń wyróżniamy głównie:

  • ubezpieczenie ryzyk budowalnych (CAR),
  • ubezpieczenie ryzyk montażowych (EAR),
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI),
  • ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów od uszkodzeń i awarii (MB),
  • ubezpieczenie maszyn budowlanych (CPM).