Budownictwo

Na każdym etapie inwestycji pojawiają się różne ryzyka, których efektem może być niepowodzenie całego przedsięwzięcia.

Lotnictwo

Szybkość zmian zachodzących w branży lotniczej stanowi unikalne wyzwanie dla brokerów, jak i dla Klientów.

Branża medyczna

Branża medyczna działając w bardzo newralgicznym obszarze naszego życia wymaga stworzenia specyficznego programu ubezpieczeniowego.

Branża kolejowa

Podmioty branży kolejowej wymagają indywidualnego podejścia w zakresie kreowania ochrony ubezpieczeniowej.

Sektor publiczny

Prowadzenie postępowania w zakresie prawa zamówień publicznych jest procesem skomplikowanym warto powierzyć go profesjonalnemu podmiotowi

Hotele i nieruchomości komercyjne

Program ubezpieczenia dla hoteli posiada wszystkie istotne elementy, które pozwalają zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem tej działalności.

Centra handlowe

Ubezpieczenie centrów handlowych jest nietypowe głównie na wielość podmiotów, których interesy należy zabezpieczyć na różnych płaszczyznach.

Grupy zawodowe

Wzrost świadomości ubezpieczeniowej w Polsce przekłada się na zwiększenie liczby roszczeń do profesjonalistów z tytułu popełnienia błędów zawodowych.