Prowadzenie działalności zawodowej w  branży medycznej wiąże się nierozłącznie z występowaniem różnorodnych ryzyk, szczególnie z zakresu odpowiedzialności cywilnej. Zmiany legislacyjne dotyczące ubezpieczeń branży medycznej, które zaszły w ostatnich czasie istotnie wpłynęły na warunki zawierania tego ubezpieczenia przez podmioty medyczne.

Ze względu na duże ryzyko zawodowe podmiotów z branży oraz aktualny chaos legislacyjny prawidłowe dobranie ubezpieczenia OC wymaga wiedzy i doświadczenia, w szczególności zaś świadomości, iż zakres ochrony ubezpieczenia obowiązkowego, mimo iż jest szeroki, to nie wyczerpuje w całości ryzyk ponoszonych przez te podmioty. Oznacza to konieczność posiadania rozwiązań dopasowanych do potrzeb Klienta.

Program dla sektora medycznego został przygotowany przez nasze biuro w oparciu zarówno o szeroką wiedzę ubezpieczeniową jak również znajomość procedur medycznych i specyficznych wymagań branży. Budując kompleksowy program indywidualnie dopasowany do potrzeb branży medycznej stale korzystamy z doświadczenia jakim dysponują nasi współpracownicy i partnerzy.

W naszym autorskim programie znalazły się wszystkie niezbędne elementy potrzebne do prawidłowego zabezpieczenia działalności medycznej, zarówno indywidualnych praktyk lekarskich jak i dużych zespołów szpitalnych oraz innych jednostek medycznych takich jak apteki i laboratoria.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Analizę ryzyk ubezpieczeniowych
charakterystycznych dla prowadzonej działalności,ze wskazaniem ewentualnych braków i zagrożeń w ramach istniejącej ochrony ubezpieczeniowej.
Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
właściwego dla prowadzonej działalności, obejmującego tak odpowiedzialność cywilną jak i ochronę majątku Klienta.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.

W ramach programu proponujemy zawarcie poniższych ryzyk z odpowiednimi rozszerzeniami uwzględniającymi indywidualne potrzeby Klienta: