Sektor budowlany w Polsce podlega wielu specyficznym obwarowaniom prawnym, które w połączeniu z zaangażowaniem znacznych środków finansowych oraz skomplikowanymi aspektami technicznymi generują poważne ryzyka mogące zagrozić stabilności każdego uczestnika procesu inwestycyjnego. Tak dla Inwestora, Generalnego wykonawcy, czy podwykonawcy istotne dla jego bezpieczeństwa jest prawidłowe rozpoznanie tychże ryzyk oraz podjęcie odpowiednich działań zmierzających do zminimalizowania ewentualnych skutków ich wystąpienia. Na tym polu szczególną rolę odgrywają programy ubezpieczeniowe dedykowane poszczególnym uczestnikom procesu budowlanego obejmujące tak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jak i specyficzne ubezpieczenia majątkowe.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu specjalistów pozwala nam, we współpracy z Klientem, na stworzenie sprofilowanego programu ubezpieczeniowego jeszcze przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego. W zakres naszych czynności wchodzi stworzenie takiego programu oraz monitorowanie przebiegu jego realizacji, wsparcie merytoryczne na wypadek wystąpienia szkody mogącej rodzić roszczenie odszkodowawcze, współpraca z Klientem w zakresie podejmowania działań prewencyjnych minimalizujących ryzyko wystąpienia szkody tj. szeroko pojętych działań organizacyjnych i prawnych.

Nasza oferta adresowana jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: inwestorów, firmy developerskie, inwestorów zastępczych, inżynierów kontraktów, projektantów, generalnych wykonawców, wykonawców wszystkich branż oraz specjalistyczne zespoły technologiczne, dostawców i producentów materiałów i sprzętu techniczno-budowlanego.

W ramach autorskiego programu ubezpieczenia dla firm budowlanych gwarantujemy:

Analizę ryzyk ubezpieczeniowych
charakterystycznych dla danego typu działalności i prowadzonych inwestycji.
Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
właściwego dla charakteru prowadzonych prac budowlanych.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej dla firmy budowlanej.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.

W ramach programu proponujemy zawarcie poniższych ryzyk z odpowiednimi rozszerzeniami uwzględniającymi indywidualne potrzeby firm budowlanych: