W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost świadomości ubezpieczeniowej w Polsce. Przekłada się to również na zwiększenie liczby roszczeń do profesjonalistów z tytułu popełnienia błędów zawodowych. Dlatego też aby czuć się pewnie wykonując wybrany przez siebie zawód szczególnie ważne jest posiadanie solidnej ochrony.

BJ Brokers jest liderem rynku ubezpieczeń dla grup zawodowych. Zapewniamy dobranie specjalistycznej i wszechstronnej ochrony dla wykonywanej przez Klienta pracy. Oferujemy nie tylko ubezpieczenia obowiązkowe ale przede wszystkim profesjonalnie doradzamy w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych co do ich zakresu oraz sumy gwarancyjnej zabezpieczającej interesy naszego Klienta.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Analizę ryzyk ubezpieczeniowych
charakterystycznych dla prowadzonej działalności, ze wskazaniem ewentualnych braków i zagrożeń w ramach istniejącej ochrony ubezpieczeniowej.
Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
właściwego dla prowadzonej działalności, obejmującego tak odpowiedzialność cywilną jak i ochronę majątku Klienta.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
z ubezpieczycielami w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności w zakresie ubezpieczenia OC.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.

Oferujemy ubezpieczenia m.in. dla poniższych grup zawodowych /w zakresie obowiązkowym i/lub dobrowolnym:

  • lekarzy, pielęgniarek, aptek, farmaceutów oraz innych zawodów medycznych;
  • księgowych, biegłych rewidentów, doradców finansowych, maklerów i innych zawodów z branży finansowej,
  • zarządców, pośredników, rzeczoznawców nieruchomości,
  • kancelarii prawniczych, doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz notariuszy,
  • projektantów, architektów, inżynierów budownictwa,
  • ubezpieczenie informatyków i osób działających w branży IT,
  • członków zarządów spółek kapitałowych.