Obiekty komercyjne i hotele to prężnie rozwijające się podmioty gospodarcze w naszym kraju. Przygotowując program ubezpieczenia dla hoteli zadbaliśmy o wszystkie istotne elementy, które pozwalają zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem tej działalności. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do przeanalizowania z Klientem wszystkich zagrożeń związanych z działalnością hotelu oraz zaprezentowania szerokiego spektrum możliwości zabezpieczenia jego interesów. Program ubezpieczenia przygotowany przez naszą Kancelarię spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania i zapewnia bardzo szerokie pokrycie specyficznych ryzyk pojawiających się w codziennym funkcjonowaniu hoteli, moteli, ośrodków spa itd.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Analizę ryzyk ubezpieczeniowych
charakterystycznych dla prowadzonej działalności, ze wskazaniem ewentualnych braków i zagrożeń w ramach istniejącej ochrony ubezpieczeniowej.
Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
właściwego dla prowadzonej działalności, obejmującego tak odpowiedzialność cywilną jak i ochronę majątku Klienta.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.

W ramach programu proponujemy zawarcie poniższych ryzyk z odpowiednimi rozszerzeniami uwzględniającymi indywidualne potrzeby Klienta: