Niewiele branż rozwija się w takim tempie co branża lotnicza, zmiany zachodzą również w obrębie prawnych wymogów ubezpieczeń. Ta szybkość zmian stanowi unikalne wyzwanie dla brokerów, jak i dla Klientów. Wraz z rozwojem naszej firmy uzupełnialiśmy portfolio usług ubezpieczeniowych dla naszych Klientów z branży lotniczej. Obecnie zapewniamy kompleksową ochronę zarówno dużym właścicielom linii jak również prywatnym pilotom i innym usługodawcom branży lotniczej.

Nasze usługi obejmują nie tylko dobranie prawidłowego ubezpieczenia ryzyk związanych ze statkami powietrznymi (uszkodzenia fizyczne i odpowiedzialność cywilną) ale również szerszą ochronę całości branży lotniczej i jej działań operacyjnych, m.in. portów lotniczych (również w czasie budowy lub rozbudowy, szkół lotniczych, jednostek serwisowych i producentów statków powietrznych.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Analizę ryzyk ubezpieczeniowych
charakterystycznych dla prowadzonej działalności, ze wskazaniem ewentualnych braków i zagrożeń w ramach istniejącej ochrony ubezpieczeniowej.
Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
właściwego dla prowadzonej działalności, obejmującego tak odpowiedzialność cywilną jak i ochronę majątku Klienta.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.

W ramach programu proponujemy zawarcie poniższych ryzyk z odpowiednimi rozszerzeniami uwzględniającymi indywidualne potrzeby Klienta:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika,
  • Ubezpieczenie aerocasco,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej cargo,
  • Ubezpieczenie NNW członków załogi,
  • Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi,
  • Ubezpieczenie projektantów i producentów statków powietrznych i innego sprzętu lotniczego,
  • Ubezpieczenie majątku przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z branżą lotniczą.