Dla Klientów, których działalność finansowana jest ze środków publicznych, stworzyliśmy odrębne zasady współpracy z naszą Kancelarią. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych. Dzięki naszym programom Klienci z sektora publicznego zyskują racjonalizację i zwiększenie efektywności w wydatkowaniu środków publicznych przeznaczonych na zakup ochrony ubezpieczeniowej, przy jednoczesnym zapewnieniu szerokiego zakresu ochrony. Posiadamy również doświadczenie w doradztwie warunków ubezpieczenia Wykonawców ubiegających się o inne udzielone przez Klienta zamówienia, w szczególności z branży budowlanej.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Analizę ryzyk ubezpieczeniowych
charakterystycznych dla prowadzonej działalności.
Przygotowanie procedury przetargowej
w zakresie merytorycznym i technicznym (pełna obsługa dokumentacji począwszy od rozpisania przetargu aż po winformację o wyborze oferty).
Ocenę oferty pod względem formalnym i merytorycznym
w tym rekomendacja oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryteria oceny.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.