Szkolenia brokerskie

W trosce o wysoki poziom świadczonych usług uczestniczymy stałe w szkoleniach służących podnoszeniu kwalifikacji, wymianie doświadczeń i ujednoliceniu standardów obsługi.

Owl reading a book

L.p.

Data od Data do Organizator szkolenia Cel/ zakres szkolenia czas trwania (ilość godzin)
144 22.11.2018 22.11.2018 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Interpretacja przepisów o umowie ubezpieczenia w kontekście ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 4
143 29.10.2018 29.10.2018 Risk Partner Sp. z o.o. Allianz Skarbowy – uzupełnienie ochrony D&O 1
142 15.06.2018 15.06.2018 InterRisk TU S.A. Odpowiedzialność brokera w kontekście RODO i IDD 1,5
141 15.06.2018 15.06.2018 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Biznesowe aspekty nowych uregulowań prawnych 1,5
140 15.06.2018 15.06.2018 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w praktyce 1,5
139 15.06.2018 15.06.2018 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Cyber ryzyka – wyzwanie dla współczesnego rynku ubezpieczeniowego 1,5
138 25.04.2018 25.04.2018 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Ogólne Warunki ubezpieczeń majątkowych – interpretacja i modyfikacja 8
137 26.10.2017 26.10.2017 Paweł Sukiennik PS Consult Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych oraz odpowiedzialność cywilna sponsora badań klinicznych – podstawy prawne w ubezpieczeniach obowiązkowych oraz ubezpieczeniach dobrowolnych 6
136 05.09.2017 05.09.2017 IMP Insurance Meeting Point RODO w sektorze ubezpieczeniowym 7
135 31.05.2017 31.05.2017 Capik Maciej, Capik Małgorzata P.W. ATENA CiMM s.c. Odpowiedzialność cywilna wykonawcy robót budowlano-montażowych i uczestników procesu inwestycyjnego – cz. II ubezpieczenia ryzyk budowy 7
134 29.03.2017 29.03.2017 Capik Maciej, Capik Małgorzata P.W. ATENA CiMM s.c. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy w świetle przepisów prawa i standardów kontraktowych. Część I – ryzyka mienia 6
133 16.03.2017 16.03.2017 AIG Europe Limited Szkody jako konsumpcja umowy ubezpieczenia – we współpracy z Eksperci Nemu. Ubezpieczenie Cyber: od zapytania po zakres ochrony 5
132 02.03.2017 02.03.2017 PS CONSULT Paweł Sukiennik Synteza ubezpieczeń OC: ubezpieczenie ryzyk menadżerskich (D&O) A.D. 2017 5
131 04.11.2016 05.11.2016 PS CONSULT Paweł Sukiennik Praktyczne rozwiązania w zakresie OC 16
130 05.10.2016 05.10.2016 CiMM s.c. Piszemy SIWZ na ubezpieczenie mienia i OC- warsztaty 8
129 28.04.2016 28.04.2016 InterRisk TU S.A. Ubezpieczenia utraty zysku. Nowe produkty. OC zawodowe. Polityka w zakresie gwarancji
128 28.04.2016 28.04.2016 Capik Dariusz P.W.ATENA CiMM Nowe prawo zamówień publicznych a ubezpieczenia 8
127 18.02.2016 18.02.2016 AIG Grupowe ubezpieczenie Podróży i NNW
126 10.02.2016 10.02.2016 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Zawarcie, rozwiązanie, przejście praw z umowy ubezpieczenia OC p.p.m. – trudne przypadki. Skutki naruszenia przez ubezpieczonego obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia. 4
125 28.01.2016 28.01.2016 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Perspektywy pośrednictwa ubezpieczeniowego w świetle nowo uchwalone Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie dystrybucji ubezpieczeń 8
1245 21.01.2016 21.01.2016 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Odpowiedzialność cywilna zawodowa za szkody wyrządzone osobo trzecim oraz kontrahentom 4
123 19.11.2015 19.11.2015 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Nowa, ustawa o działalności ubezpieczeniowej cz II – zmiany umowy ubezpieczenia 8
122 23.10.2015 23.10.201 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Nowa, uchwalona 11.09 ustawa o działalności ubezpieczeniowej cz I – od sprzedawcy do likwidacji – zmiany systemu ubezpieczeń 8
121 14.09.2015 14.09.2015 PS Consult Paweł Sukiennik Synteza ubezpieczeń OC: czyste straty finansowe w delikcie, kontrakcie, produkcie i OC zawodowej 5
120 10.09.2015 10.09.2015 PZU S.A. Wadliwy materiał, montaż, półprodukt – ubezpieczeniowe aspekty odpowiedzialnoścu cywilnej za produkt 4
119 11.06.2015 11.06.2015 TUiR ALLIANZ S.A. Ubezpieczenie BI 4
118 12.05.2015 12.05.2015 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Broker-działalność podwyższonego ryzyka czyli prawno-faktyczne problemy pracy brokera i możliwe rozwiązania 8
117 06.05.2015 06.05.2015 PS Consult Paweł Sukiennik Kompendium brokera: wyłączenia i klauzule w ubezpieczeniu OC przedsiębiorstw – różnice i pułapki 6,5
116 22.04.2015 22.04.2015 AIG Europe Limited OC zawodowe. OC – ryzyko OC pracodawcy związane z działalnością gospodarczą. Omówienie nowych warunków umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla przedsiębiorców business.prOteCt. 4
115 24.02.2015 24.02.2015 Insurance Meeting Point Klauzule dodatkowe w CAR/EAR i ich konsekwencje w procesie likwidacji szkód 5
114 20.02.2015 20.02.2015 PS Consult Paweł Sukiennik Kompendium brokera: ubezpieczenie OC spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty i innych podmiotów zarządzających niruchomościami 6,5
113 19.02.2015 19.02.2015 AIG Europe limited Claims-przyjazna likwidacja szkód oraz OC przewoźnika a cargo – różnice i podobieństwa 4
112 12.02.2015 12.02.2015 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Wytyczne KNF w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych – praktyka zastosowania 6,5
111 13.01.2015 13.01.2015 PS Consult Paweł Sukiennik Kompendium brokera:ubezpieczenie OC wykonawców i innych uczestników procesu budowlanego 6,5
110 09.12.2014 09.12.2014 STU ERGO HESTIA S.A. Grupowe Ubezpieczenia na Życie Q-nowoczesności 5
109 02.12.2014 02.12.2014 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Nowelizacja prawa zamówień publicznych a ubezpieczenia 6,5
108 06.11.2014 06.11.2014 PZU S.A. Zarządzanie triggerami przez brokera oraz odpowiedzialność i ubezpieczenie OC producentów 6
107 29.10.2014 29.10.2014 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Ochrona ubezpieczeniowa uczestników procesu budowlanego 4
106 24.10.2014 24.10.2014 Market Support Paweł Sukiennik Kompendium brokera: OC producentów – analiza OWU i klauzul dodatkowych 6,5
105 16.10.2014 16.10.2014 AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce Enviro – nowoczesne ubezpieczenia środowiskowe, Ocena ryzyka majątkowego, Aspekty prawne w ubezpieczeniach lotniczych 3,5
104 3.10.2014 3.10.2014 IMP Sp. z o.o. CAR/EAR 5
103 1.10.2014 1.10.2014 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Pośrednictwo ubezpieczeniowe po wytycznych KNF czyli jak przystosować się do nowych reguł działania 6
102 19.09.2014 19.09.2014 TuiR Allianz S.A. Ubezpieczenia Ochrony Podatkowej 5
101 17.06.2014 17.06.2014 AVIVA Ocena Techniczna Ryzyka 4
100 27.05.2014 27.05.2014 PS Consult Paweł Sukiennik Kompendium brokera: ubezpieczenie OC wykonawców, podwykonawców i inwestorów budowlanych 6,5
99 22.05.2014 23.05.2014 COMPENSA Kierunki rozwoju produktów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem warunków ubezpieczenia w zakresie nowych ryzyk. Etyka zawodowa brokera 6
98 10.04.2014 10.04.2014 AIG Ubezpieczenie majątkowe nieruchomości komercyjnych. Ubezpieczenie przed skażeniem produktów (CPI) 3
97 7.04.2014 7.04.2014 Leadenhall Odczarować D&O – kurs praktyczny dla średnio zaawansowanych 2
96 3.04.2014 3.04.2014 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Budujemy produktową analizę porównawczą na przykładzie OC ogólnego 8
95 14.03.2014 14.03.2014 Market Support Paweł Sukiennik Kompendium brokera: ubezpieczenie OC zawodowej 6,5
94 17.01.2014 17.01.2014 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych Problemy ubezpieczeń komunikacyjnych 4
93 18.12.2013 18.12.2013 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Zarządca i pośrednik w obrocie nieruchomościami po deregulacji czyli odpowiedzialność cywilna i obowiązek ubezpieczenia po 1 stycznia 2014 6
92 11.12.2013 11.12.2013 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Broker Ubezpieczeniowy- obecnie i w perspektywie zmian ustawowych 8
91 27.11.2013 27.11.2013 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Ubezpieczenie utraty zysku-metodologia zawarcia i wykonania umowy 8
90 25.10.2013 25.10.2013 PZU S.A. Ubezpieczenia medyczne 2
89 10.10.2013 10.10.2013 Allianz Zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych, Pełna moc w życiu i w biznesie 5
88 6.09.2013 6.09.2014 TUiR Warta S.A. Wyłączenie szkód w samym przedmiocie pracy- wybrane aspekty 3
87 23.08.2013 23.08.2013 Compensa Konstrukcja umowy ubezpieczenia dla podmiotu gospodarczego funkcjonującego w skomplikowanym układzie biznesowym- cz. 2 6
86 4.06.2013 4.06.2013 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Prawne aspekty umowy ubezpieczenia 8
85 8.05.2013 8.06.2013 Leadenhall ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności 2,5
84 22.04.2013 22.04.2013 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych, trendy w prawie odszkodowawczym- orzecznictwo SN z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych 3
83 22.02.2013 22.02.2013 Compensa konstrukcja umowy ubezpieczenia dla podmiotu gospodarczego funkcjonującego w skomplikowanym układzie biznesowym 5
82 11.12.2012 11.12.2012 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Broker Ubezpieczeniowy- obecnie i w perspektywie zmian ustawowych 8
81 9.12.2012 9.12.2012 PZU S.A. Zmiany w systemie ubezpieczeń OC medycznych w związku ze zmianami ustawowymi 2
80 9.11.2012 10.11.2012 STU Ergo Hestia S.A. Nowości w ubezpieczeniach flot, Ryzyka trudne w kontekście ubezpieczeń OC, Ryzyka trudne widziane oczami szkodowców 8
79 26.10.2012 26.11.2012 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Nowe zasady likwidacji szkód w OC komunikacyjnym 8
78 25.10.2012 25.10.2012 TUiR Warta S.A. Podstawy ubezpieczeń lotniczych 2
77 18.10.2012 19.10.2012 TUiR Warta S.A. Umowa ubezpieczenia grupowego na życie a procedury 8
76 4.06.2012 4.06.2012 TUiR Warta S.A. Ocena ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia 6
75 30.05.2012 30.05.2012 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik OC za produkt 8
74 18.04.2012 18.04.2012 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Ubezpieczenia OC grup zawodowych 8
73 14.12.2011 14.12.2011 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Ryzyko OC w służbie zdrowia wraz z nowym systemem ubezpieczeń obowiązkowych 8
72 2.12.2011 2.12.2011 Interrisk TU S.A. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych 6
71 28.11.2011 28.11.2011 IMP Sp. z o.o. Rekomendacje bez tajemnic 5,5
70 25.11.2011 25.11.2011 STU Ergo Hestia S.A. Ryzyko wycofania produktu z obrotu, ubezpieczenie inwestycji budowano- montażowych, ryzyko OC w kontekście szkód pożarowych 6
69 28.10.2011 28.10.2011 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne, nowe ubezpieczenia medyczne 6
68 13.10.2011 13.10.2011 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik OC komunikacyjne i pozostałe ubezpieczenia obowiązkowe po nowelizacji 8
67 13.05.2011 13.05.2011 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Ubezpieczenie OC w transporcie drogowym z aspektami likwidacji szkód transportowych i procesem reklamacyjnym 8
66 10.05.2011 10.05.2011 IMP Sp. z o.o. Co nowego w budownictwie? Warsztat budowlano- montażowy 4,45
65 20.04.2011 20.04.2011 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych OC projektanta jako uczestnika procesu inwestycyjnego. Ubezpieczenie OC projektanta, architekta, inżyniera budownictwa 6
64 8.04.2011 8.04.2011 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Ryzyko OC w budownictwie- od zasad oceny ryzyka do form ubezpieczenia kontraktów budowlanych i osób uczestniczących w cyklach inwestycyjnych 8
63 25.03.2011 25.03.2011 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Etyka działalności brokerskiej, kryteria wyboru ubezpieczyciela i jego produktów 8
62 4.03.2011 4.03.2011 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Ubezpieczenia OC komunikacyjne- wyjątkowe czy typowe 8
61 16.12.2010 16.12.2010 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Zasady likwidacji szkód,w tym osobowych, z ubezpieczeń OC 8
60 25.11.2010 25.11.2010 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Specyfikacja umowy ubezpieczenia OC względem podmiotowych i przedmiotowych cech ryzyka 8
59 4.11.2010 4.11.2010 STU Ergo Hestia S.A. 1. Ryzyko na placu budowy, 2. Standardy FIDIC a ubezpieczenia ryzyk budowy, 3.Gwarancje w procesie budowlanym, 4. Przykłady szkód, omówienie procesów likwidacji w ubezpieczeniach ryzyk budowlano-montażowych 8
58 24.10.2010 24.10.2010 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Ubezpieczenie OC w pratyce 8
57 22.10.2010 22.10.2010 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Istota odpowiedzialności cywilnej jako ryzyka ubezpieczeniowego 8
56 30.06.2010 30.06.2010 Lloyd’s Ubezpieczenia D&O w standardzie Lloyd’s 3
55 24.06.2010 24.06.2010 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Ubezpieczenie OC w praktyce 8
54 28.05.2010 29.05.2010 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Kongres Brokerów: 1. O potrzebie kodyfikacji ubezpieczeniowej, 2. PZU w nowej rzeczywistości spółki notowanej na Giełdzie, 3. Klauzule abuzywne z perspektywy konsumenta, 4.Klient, broker, ubezpieczyciel, ustawodawca- kto komu przeszkadza i co z tego wynika 10
53 20.04.2010 20.04.2010 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Broker w procedurze zawarcia i wykonania umowy 8
52 26.03.2010 26.03.2010 Interrisk TU S.A. Ubezpieczenie procesu inwestycyjnego 6
51 18.02.2010 18.02.2010 Compensa Definiowanie pojęć, jako podstawa ustalania zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela i stosowania triggerów, 2. Zasady OC w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego 6
50 26.01.2010 27.01.2010 IMP Sp. z o.o. Piękne ryzyka OC 8
49 26.11.2009 26.11.2009 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik 1) Ryzyko szkód ekologicznych, 2) Współpraca na linii ubezpieczeń korporacyjnych i grupowych w kontekście zmian wprowadzonych w STU Ergo Hestia, 3) Ocena ryzyka w ubezpieczeniach finansowych, 4) Czy współpraca się opłaca?- współpraca na linii Pośrednik- Klient- TU, 8
48 28.10.2009 28.10.2009 Generali TU S.A. Warunki kontraktowe FIDIC oraz procedura przetargowa na roboty budowlane 6
47 21.10.2009 21.10.2009 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik OC grup zawodowych obecnie i perspektywie zmian ustawowych 7
46 13.10.2009 14.10.2009 IMP Sp. z o.o. Wyzwania D&O 10
45 7.10.2009 7.09.2009 STU Ergo Hestia S.A. Odpowiedzialność w procesie „Zaprojektuj i zbuduj”, odpowiedzialność ekologiczna 4
44 28.08.2009 28.08.2009 AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce Seminarium na temat ubezpieczenia środowiskowego 2
43 19.06.2009 19.06.2009 TUiR Warta S.A. Ubezpieczenie ładunków w transporcie- Cargo 2
42 16.06.2009 17.06.2009 IMP Sp. z o.o. Ubezpieczenia budowlano- montażowe 2009 7,75
41 1.06.2009 1.06.2009 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Prawne i ubezpieczeniowe aspekty odpowiedzialności za produkt 7
40 17.03.2009 17.03.2009 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw w świetle najnowszych regulacji KC oraz wybranych OWU 6
39 3.03.2009 3.03.2009 STU Ergo Hestia S.A. 1) Rozwiązania ubezpieczeniowe w zakresie ryzyk utraty zysku, 2) Roszczenia osób trzecich wynikające z przerw w działalności, 3) Pakiet Biznes& Sport 6
38 27.02.2009 27.02.2009 STU Ergo Hestia S.A. Rozwiązania ubezpieczeniowe w zakresie ryzyk utraty zysku, roszczenia osób trzecich wynikające z przerw w działalności, Pakiet Biznes& Podróż 4
37 23.02.2009 23.02.2009 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych ul. Jana Pawła II 34/9, 00-619 Warszawa Postępowanie w sprawie likwidacji roszczeń ubezpieczeniowych- w praktyce i orzecznictwie 6
36 19.02.2009 19.02.2009 TUiR Warta S.A. Ubezpieczenie ryzyk budowy- montażu 6
35 25.11.2008 25.11.2008 PS Consult Paweł Sukiennik Odpowiedzialność i ubezpieczenie OC zawodowej 7
34 23.10.2008 23.10.2008 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Odpowiedzialność podmiotów zarządzania i władztwa- przepisy, orzecznictwo, ubezpieczenia 7
33 28.07.2008 28.07.2008 TUiR Warta S.A. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych 5
32 15.07.2008 15.07.2008 TU Allianz Życie Polska S.A. Pracownicze programy emerytalne. Ubezpieczenia zdrowotne 5
31 26.06.2008 26.08.2008 Atradius Polisa Modułowa 6
30 19.06.2008 19.06.2008 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Etyka zawodu brokera i zasady wyboru ubezpieczyciela oraz jego produktów 6
29 18.06.2008 28.06.2008 Axa TuiR S.A. Nowe rozwiązania w warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej AXA TU S.A. Na tle praktyki rynkowej 6
28 13.06.2008 14.06.2008 TUiR Warta S.A. Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych 5
27 6.06.2008 6.06.2008 STU Ergo Hestia S.A. Kierunki rozwoju produktów ubezpieczeniowych a w szczególności ryzyka ubezpieczeniowe oraz warunki obejmowania ich ochroną ubezpieczeniową 2
26 5.06.2008 5.06.2008 STU Ergo Hestia S.A. Ryzyko inwestycji budowlanej- kształtowanie programu ubezpieczeniowego z uwzględnieniem warunków FIDIC oraz Standardy FIDIC o ochrona w ubezpieczeniu OC 4
25 12.05.2008 13.05.2008 PS Consult Paweł Sukiennik Ubezpieczenia D&O i POSI 14
24 17.04.2008 17.04.2008 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu a standardy FIDIC 8
23 15.04.2008 15.04.2013 Allianz Ubezpieczenia pracownicze finansowane przez pracodawców- programy Eployee Benefits 6
22 28.03.2008 28.03.2008 STU Ergo Hestia S.A. Ubezpieczenie towarów w transporcie- CARGO 4
21 29.01.2008 30.01.2008 IMP Sp. z o.o. Triggery w praktyce 6
20 10.12.2007 10.12.2007 STU Ergo Hestia S.A. Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenia OC w procesie inwestycyjnym 6
19 15.11.2007 15.11.2007 STU Ergo Hestia S.A. Unikalne rozwiązania STU Ergo Hestia w ubezpieczeniach OC 6
18 21.09.2007 21.09.2007 TUiR Warta S.A. Zmiany w KC po 10.08.2007, 2. Zmiany po 10.08.2007 w OWU ubezpieczeń korporacyjnych TuiR Warta S.A. 6
17 12.07.2007 12.07.2007 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Umowa ubezpieczenia po zmianach KC w 2007 r. 8
16 21.06.2007 21.06.2007 STU Ergo Hestia S.A. Ryzyko inwestycji budowlanej- kształtowanie programu ubezpieczeniowego z uwzględnieniem warunków FIDIC. Ubezpieczenie OC w związku z realizacją kontraktu budowlanego- OC projektanta, OC inwestora, OC wykonawcy, Gwarancje ubezpieczeniowe- zabezpieczenie w procesie inwestycyjnym 6
15 11.06.2007 12.07.2007 PS Consult Paweł Sukiennik Ubezpieczenie OC przedsiębiorstw na tle nowych przepisów KC o umowie ubezpieczenia- analiza porównawcza polskich produktów, Ubezpieczenie D&O na tle nowych przepisów KC o umowie ubezpieczenia- analiza porównawcza polskich produktów 14
14 22.11.2006 22.11.2006 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Cargo. Zasady odpowiedzialności uczestników transportu. 7
13 19.10.2006 19.10.2006 TUiR Warta S.A. Zmodyfikowane ogólne warunki ubezpieczenia OC , ogólne warunki ubezpieczenia Warta Ekstrabiznes 3
12 12.10.2006 12.10.2006 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Ubezpieczenie OC w służbie zdrowia 7
11 28.06.2006 28.06.2006 Generali TU S.A. 1. Likwidacja szkód majątkowych z ubezpieczeń korporacyjnych, 2) Triggery w ubezpieczeniach OC 2,5
10 8.06.2006 9.06.2006 STU Ergo Hestia S.A. Ocena ryzyka odpowiedzialności cywilnej. Trigger Review, Klauzule ubezpieczeniowe rozszerzające zakres ubezpieczeń technicznych. Przykłady szkód. 5,5
9 25.05.2006 25.05.2006 P.W Atena C i MM s.c. Małgorzata i Maciej Capik Umowa ubezpieczenia OC w praktyce 8
8 1.03.2006 31.05.2006 Akademia Finansów w Warszawie Diagnostyka ryzyk i likwidacja szkód ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 6
7 17.06.2005 17.06.2005 Generali TU S.A. 1) Specyfika ubezpieczeń majątkowych Generali 2) Doświadczenia Generali na rynku ubezpieczeń OC w Polsce 2,5
6 21.05.2005 21.05.2005 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Ewolucja funkcji pełnionych przez brokera, Procedury Risk Management, Odpowiedzialność brokera wobec Klienta, Profesjonalizm brokera w skali globalnej 5
5 10.02.2005 10.02.2005 Signal Iduna Wstęp do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 5
4 18.06.2004 19.06.2004 Hestia Loss Control sp. z o.o. Ocena ryzyk inżynierskich- ryzyka MB i MloP 10
3 19.03.2004 20.03.2004 Homo Creatore Profesjonalna komunikacja 8
2 21.11.2003 22.11.2003 Hestia Loss Control sp. z o.o. Ocena ryzyk ogniowych i BI 8
1 13.06.2003 14.06.2003 Hestia Loss Control sp. z o.o. zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 8