Ubezpieczenie hotelu/ pensjonatu w 4 prostych krokach

UBEZPIECZENIE HOTELU KROK PIERWSZY – UBEZPIECZ SWÓJ MAJĄTEK

Poniższe tabele mają charakter poglądowy a zakres faktycznego ubezpieczenia powinien być każdorazowo dopasowany do każdego hotelu czy pensjonatu z uwzględnieniem oceny ryzyka oraz potrzeb i oczekiwań.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub w systemie od wszystkich ryzyk:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

Suma ubezpieczenia

 Lokal użytkowy/budynek

 Jeśli jesteś właścicielem budynku lub lokalu użytkowego w którym mieści się hotel

 Wartość odbudowy lokalu/budynku do stanu nowego.

 Nakłady Inwestycyjne

 Suma środków, które poniosłeś na wykończenie wynajmowanego budynku

 Wartość poniesionych kosztów adaptacji hotelu jeśli budynek nie jest naszą własnością

Wyposażenie

 Meble i wszelkie inne wyposażenia.

 Wartość odkupienia całości wyposażenia salonu o tych samych lub zbliżonych parametrach.

 Towary

 Towary przeznaczone na sprzedaż dla naszych Klientów

Koszty nabycia towarów – maksymalna wartość jaką mamy na stanie.

 Gotówka

 Przechowywana w hotelu nasza gotówka.

Wartość maksymalna posiadanej przez nas gotówki w lokalu.

 Ubezpieczenie szyb od stłuczeń

 Mogą być to szyby w hotelu, szklane ścianki działowe jak i wszystkie lustra.

 Wartość odkupienia i wstawienia nowych szyb.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk/Maszyny i urządzenia od awarii i szkód elektrycznych:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

Suma gwarancyjna

Sprzęt elektroniczny – takie jak komputery, laptopy,  telefony, system monitoringu, centralki

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń, np. awarię ubezpieczonego sprzętu wskutek zalania napojem przepięcia, kradzież czy dewastację.

Wartość odtworzenia posiadanego przez nas sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

Suma ubezpieczenia

 Wyposażenie

 Meble i wszelkie inne wyposażenia.

Wartość maksymalnej szacowanej przez nas wysokości straty, jaka może powstać wskutek kradzieży.

 Towary  Towary przeznaczone na sprzedaż dla naszych Klientów
  Gotówka   Przechowywana w hotelu nasza gotówka.

UBEZPIECZENIE HOTELU KROK DRUGI – UBEZPIECZENIE BI tzw. utraty zysku

W sytuacji kiedy budynek hotelu zostanie choćby w części zniszczony przez pożar oprócz faktycznych strat materialnych pojawia się również problem kosztów i utraconego dochodu. Nie mamy bowiem zysku z wynajmu zniszczonych pokoi a koszty stałe trzeba z czegoś pokryć. Rozwiązaniem problemu jest ubezpieczenie BI zwane ubezpieczeniem utraty zysku, które to ma właśnie za zadanie wyrównać straty finansowe wynikłe wskutek szkody.

UBEZPIECZENIE HOTELU KROK TRZECI – ZABEZPIECZ SIĘ PRZED EWENTUALNYMI ROSZCZENIAMI

Pamiętaj, iż w przedmiocie działalności należy uwzględnić wszystkie rodzaje działalności prowadzonej przez hotel – np. prowadzenie restauracji, salonu kosmetycznego, basenu itp. itd. Tylko działalność zgłoszona do ubezpieczenia OC podlega ochronie z polisy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

 OC w związku z prowadzeniem hotelu wraz z rozszerzeniami zakresu w zależności od naszej branży

Zakres powinien uwzględniać odpowiedzialność cywilną w związku z wyrządzoną szkodą przy prowadzenia hotelu (jak również restauracji, spa i innych usług w hotelu)

OC z tytułu zatruć pokarmowych

Jeśli jesteśmy najemcą nieruchomości jest to niezbędna dla nas klauzula.

OC za mienie w pieczy i OC za pojazdy w pieczy

Dotyczy mienia naszych gości hotelowych pozostawionych w pokojach, depozycie czy szatni oraz pojazdów pozostawionych na parkingu hotelowym.

 OC w związku z przeprowadzaniem imprez niemasowych

Należy uwzględnić rodzaj organizowanych imprez: wesela, paintball, wyścigi.

OC pracodawcy

Jeśli jesteśmy pracodawcami jest to niezbędna dla nas klauzula.

Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, a dokładny zakres OC należy określić po indywidualnej analizie ryzyka.

UBEZPIECZENIE HOTELU KROK CZWARTY – SKORZYSTAJ Z PORADY PROFESJONALISTY

W celu otrzymania oferty na ubezpieczenie firmy prosimy o kontakt z naszym biurem brokerskim.