Ubezpieczenie kantoru wymiany walut

Ubezpieczając kantor przede wszystkim koncentrujemy się na ubezpieczeniu gotówki, bo tutaj skumulowane jest ryzyko największej straty. Kluczową kwestią w tym zakresie jest zarówno dobór prawidłowego ubezpieczenia i dobre określenie sum ubezpieczenia jak również spełnienie wymogów zabezpieczeń stawianych przez ubezpieczycieli, jest to bowiem warunek konieczny do otrzymania odszkodowania w przypadku szkody. Oczywiście kantor wymiany walut narażony jest też na inne ryzyka niezwiązane z kradzieżą czy rabunkiem pieniędzy. Szkody jakie mogą się wydarzyć to pożar, zalanie, powódź, szkody spowodowane silnym wiatrem, naporem śniegu czy innymi żywiołami jak również przepięcia prądu, stłuczenie szyb, dewastacji.

 

Ubezpieczenie kantoru wymiany walut od ognia i innych zdarzeń losowych:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

Suma ubezpieczenia

 Lokal użytkowy/budynek oraz obiekty małej architektury (murki, altany, fontanny, latarnie)

 Jeśli jesteś właścicielem budynku lub lokalu użytkowego w którym prowadzony jest kantory wymiany walut

 Wartość odbudowy lokalu/budynku/budowli do stanu nowego.

 Nakłady Inwestycyjne

 Wykończenie wynajmowanego budynku/lokalu.

 Wartość poniesionych kosztów adaptacji lokalu restauracji jeśli budynek/lokal nie jest naszą własnością.

Wyposażenie

 Meble i wszelkie inne elementy wyposażenia wnętrza.

 Wartość odkupienia całości wyposażenia restauracji o tych samych lub zbliżonych parametrach.

Wartości pieniężne – gotówka

Możliwa wartość maksymalna gotówki na stanie.
Sprzęt elektroniczny – takie jak komputery, laptopy,  telefony, system monitoringu, centralki Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego może obejmować oprócz standardowych ryzyk np. awarię czy błąd użytkownika Wartość odtworzenia posiadanego przez nas sprzętu elektronicznego
 Ubezpieczenie szyb od stłuczeń

 Mogą być to szyby, szklane ścianki działowe, lustra.

 Wartość odkupienia – wstawienia nowych szyb.

Warto zwrócić uwagę na to by dobrze oszacować sumę ubezpieczenia tak by za otrzymane odszkodowanie, więcej o szacowaniu piszemy w tym wpisie- link.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

Suma ubezpieczenia

 Wyposażenie

 Meble i wszelkie inne elementy wyposażenia kantoru wymiany walut

Wartość maksymalnej szacowanej przez nas wysokości straty, jaka może powstać wskutek kradzieży.

Gotówka W lokalu od rabunku lub kradzieży.
Gotówka W transporcie.

Ubezpieczenie zadziała wyłączenie w przypadku jeśli spełnimy wymagane przez Ubezpieczyciela. Wymogi ubezpieczycieli w tym zakresie są różne. Poniżej przedstawiamy jedne z tych bardziej rygorystycznych. Poza wymogami ubezpieczycieli co do zasady przechowywanie i transport wartości pieniężnych musi być zgodny z wymogami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166 z 2010r., poz. 1128 z późń. zm.).

PRZYKŁADOWE MAKSYMALNE LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU I KLASY URZĄDZEŃ:

Urządzenia i pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych (np. szafy, sejfy, pomieszczenia skarbcowe):

Klasa odporności

Systemy sygnalizacji włamania i napadu co najmniej o stopniu zabezpieczenia 3 (według normy PN-EN 50131-1)

System sygnalizacji włamania i napadu o stopniu zabezpieczenia wyższymi niż 3, z przekazywaniem sygnałów alarmu do ochrony zewnętrznej

System sygnalizacji włamania i napadu o stopniu zabezpieczenia wyższym niż 3, z pracownikiem ochrony lub tylko pracownik ochrony

Brak systemu i sygnalizacji włamania i napadu oraz pracownika ochrony lub tylko system sygnalizacji włamania i napadu o działaniu miejscowym

I 500.000 PLN 250.000 PLN 150.000 PLN 100.000 PLN
II 1.00.000 PLN 500.000 PLN 350.000 PLN 150.000 PLN
III 2.500.000 PLN 1.500.000 PLN 500.000 PLN 250.000 PLN
IV 5.000.000 PLN 2.500.000 PLN 1.000.000 PLN 500.000 PLN
V 7.500.000 PLN 4.000.000 PLN 1.500.000 PLN 1.000.000 PLN
VI 10.000.000 PLN 6.000.000 PLN 2.500.000 PLN 1.500.000 PLN
VII 15.000.000 PLN 8.000.000 PLN 3.000.000 PLN 2.000.000 PLN
VIII 20.000.000 PLN 10.500.000 PLN 4.500.000 PLN 3.000.000 PLN

Urządzenia lub pomieszczenia bez określonej klasy odporności (szafy i pojemniki salowe oraz pomieszczenia skarbcowe):

Klasa odporności

Systemy sygnalizacji włamania i napadu co najmniej o stopniu zabezpieczenia 3 (według normy PN-EN 50131-1)

System sygnalizacji włamania i napadu o stopniu zabezpieczenia wyższymi niż 3, z przekazywaniem sygnałów alarmu do ochrony zewnętrznej

System sygnalizacji włamania i napadu o stopniu zabezpieczenia wyższym niż 3, z pracownikiem ochrony lub tylko pracownik ochrony

Brak systemu i sygnalizacji włamania i napadu oraz pracownika ochrony lub tylko system sygnalizacji włamania i napadu o działaniu miejscowym

Zamykane pojemniki o prostej konstrukcji lub szafy jednopłaszczowe – z co najmniej jednym zamkiem 250.000 PLN 150.000 PLN 50.000 PLN 20.000 PLN
Stare lub nieokreślone szafy wielopłaszczowe – drzwi z co najmniej dwoma zamkami 500.000 PLN 400.000 PLN 200.000 PLN 100.000 PLN
Nieokreślone skarbce (ściany i stropy z betonu – drzwi z co najmniej dwoma zamkami) 5.000.000 PLN 2.500.000 PLN 700.000 PLN

Przykładowe wymogi zabezpieczeń przy transportach wykonywanych pieszo albo samochodem osobowym:

Ochrona transportu:

Maksymalny limit gotówki:
Transport chroniony jest wyłącznie przez osobę transportującą do 20.000 PLN
Transport chroniony jest co najmniej przez jedną nieuzbrojoną osobę niezależnie od osoby transportującej do 50.000 PLN
Transport chroniony jest co najmniej przez jednego pracownika ochrony, który może być nieuzbrojony, niezależnie od osoby transportującej do 100.000 PLN
Transport chroniony jest co najmniej przez jednego uzbrojonego pracownika ochrony, niezależnie od osoby transportującej do 150.000 PLN
Transport przy zastosowaniu zabezpieczeń technicznych (pojemniki, sygnalizatory przeciwrabunkowe) do 500.000 PLN

Transporty wartości powyżej 500.000 PLN wymagają użycia samochodów specjalnych lub bankowozów.

Przykładowe wymagania techniczne:

Wymagania techniczne:

Maksymalny limit gotówki:
KLASA „A”

Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub szyfrowanym, wyposażony w system paralizatora lub inny system zabezpieczający

 

do 100.000 PLN

KLASA „B”

Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub szyfrowym, wyposażony w system paralizatora oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej

 

do 150.000 PLN

KLASA „C”

Pojemnik zamykany co najmniej dwoma zamkami kluczowymi lub szyfrowanymi, wyposażony w system paralizatora i system uszkadzania banknotów oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej.

 

do 500.000 PLN

KLASA „D”

Pojemnik zamykany dwoma zamknięciami klasyfikowanymi wg PN-EN 1303:2007/AC 33 w poz. 7 klasa „6′ i w poz. 8 klasa „2” oraz odporny co najmniej przez 6 minut na manipulacje lub inny równorzędny wyposażony w co najmniej system sygnalizacji akustycznej lub dymnej i system uszkadzania papierowych wartości pieniężnych, których zadziałanie następuje po zdalnym zainicjowaniu w dowolnym czasie albo automatycznie po czasie określonym przez wytwórcę lub w mieszczącym się w tym czasie wyznaczonym limicie czasowym, przeznaczonym na przeniesienie pojemnika do odbiory. Próba włamania w dowolnym czasie oraz upływ wyznaczonego limitu czasowego powoduje zadziałanie systemu, w wyniku czego nastąpi uszkodzenie papierowych wartości pieniężnych z zachowaniem możliwości identyfikacji.

 

 

do 1.000.000 PLN

KLASA „E”

Pojemnik zamykany dwoma zamknięciami klasyfikowanymi wg PN-EN 1303:2007/AC 33 w poz. 7 klasa „6” i w poz/ 8 klasa „2” oraz odporny co najmniej przez 6 minut na manipulacje lub inny równorzędny wyposażony w co najmniej system sygnalizacji akustycznej lub dymnej i system uszkodzenia papierowych wartości pieniężnych oraz system lokalizacji pojemnika, których zadziałanie następuje po zdalnym zainicjowaniu w dowolnym czasie albo automatycznie po czasie określonym przez wytwórcę lub w mieszczących się w tym czasie wyznaczonym limicie czasowym, przeznaczonym na przeniesienie pojemnika do odbiorcy. Próba włamania w dowolnym czasie lub po upływie wyznaczonego limitu czasowego przeznaczone na przeniesienie pojemnika do odbiorcy powoduje zadziałanie systemu, w wyniku czego nastąpi uszkodzenie papierowych wartości pieniężnych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji.

 

 

do 2.000.000 PLN

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

 OC z tytułu prowadzonej działalności – podstawowe

Zakres powinien uwzględniać odpowiedzialność cywilną w związku z roszczeniami osób trzecich w tym Klientów dotyczące szkód osobowych (np. poślizgnięcie na mokrej posadzce)

OC z tytułu najmu nieruchomości

Szkody wyrządzone w wynajmowanym przez nas budynku/lokalu.

OC pracodawcy

Jeśli jesteśmy pracodawcami jest to niezbędna dla nas klauzula.

 

 

PRZYKŁADY SZKÓD KRADZIEŻOWYCH z ostatnich kilku lat:

25 lipca 2019 – kradzież „znacznej sumy pieniędzy” z Częstochowy. Za TVN24

16 lipca 2019 – zuchwała kradzież pieniędzy właścicielowi kantoru w Krapkowicach (ponad 600 tys zł). Za Naszemiasto.pl 

17 grudnia 2018 – kradzież w Toruniu, z kantoru zniknęło ponad pół miliona złotych. Za Polsat News

30 grudnia 2018 – zuchwała kradzież we Wrocławiu. Za TVP3 Wrocław

23 lipca 2018 – napa na kantor w Żorach. Za Polsat News

 

 Wybór dobrego brokera ubezpieczeniowego to gwarancja otrzymania korzystnej oferty na ubezpieczenie kantoru wymiany walut.