Ubezpieczenie Kosmetyczki/ Salonu Kosmetycznego w 3 prostych krokach

Ubezpieczenie salonu kosmetycznego

UBEZPIECZENIE SALONU KOSMETYCZNEGO KROK PIERWSZY – UBEZPIECZ SWÓJ MAJĄTEK

Poniższe tabele mają charakter poglądowy a zakres faktycznego ubezpieczenia powinien być każdorazowo dopasowany do każdego Salonu Kosmetycznego z uwzględnieniem oceny ryzyka oraz potrzeb i oczekiwań Gabinetu Kosmetycznego.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub w systemie od wszystkich ryzyk:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

Suma ubezpieczenia

 Lokal użytkowy/budynek

 Jeśli jesteś właścicielem budynku lub lokalu użytkowego w którym mieści się salon kosmetyczny

 Wartość odbudowy lokalu/budynku do stanu nowego.

 Nakłady Inwestycyjne

 Suma środków, które poniosłeś na wykończenie wynajmowanego lokalu

 Wartość poniesionych kosztów adaptacji lokalu.

 Wyposażenie

 Meble, fotel kosmetyczny, urządzenia kosmetyczne, przybory kosmetyczne i kosmetyki.

 Wartość odkupienia całości wyposażenia gabinetu o tych samych lub zbliżonych parametrach.

 Towary

 Towary przeznaczone na sprzedaż dla naszych Klientów

Koszty nabycia towarów – maksymalna wartość jaką mamy na stanie.

 Gotówka

 Przechowywana w lokalu gotówki.

Wartość maksymalna posiadanej przez nas gotówki w lokalu.

 Ubezpieczenie szyb od stłuczeń

 Mogą być to szyby lokalu, szklane ścianki działowe jak i wszystkie lustra w naszym salonie

 Wartość odkupienia i wstawienia nowych szyb.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk/Maszyny i urządzenia od awarii i szkód elektrycznych:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

Suma gwarancyjna

Sprzęt elektroniczny

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń, np. awarię ubezpieczonego sprzętu wskutek zalania napojem przepięcia, kradzież czy dewastację.

Wartość odtworzenia posiadanego przez nas sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

Suma ubezpieczenia

 Wyposażenie

Meble, fotel kosmetyczny, urządzenia kosmetyczne, przybory kosmetyczne i kosmetyki.

Wartość maksymalnej szacowanej przez nas wysokości straty, jaka może powstać wskutek kradzieży.

 Towary

 Towary przeznaczone na sprzedaż dla naszych Klientów.

 Gotówka

 Przechowywana w lokalu gotówki.

UBEZPIECZENIE SALONU KOSMETYCZNEGO KROK DRUGI – ZABEZPIECZ SIĘ PRZED EWENTUALNYMI ROSZCZENIAMI

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

Suma gwarancyjna

 OC w związku z prowadzeniem salonu kosmetycznego

obejmująca

OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażenia również HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW.

Zakres powinien uwzględniać odpowiedzialność cywilną w związku z wyrządzoną szkodą przy wykonywaniu wszystkich zabiegów naszego Gabinetu Kosmetycznego.

Jeśli do wykonywania danego zabiegu wymagane prawem jest ukończenie studiów medycznych i posiadanie uprawnień lekarskich należy dodatkowo objąć to oddzielną polisą.

Maksymalna możliwa szkoda, którą możemy wyrządzić prowadzoną przez nas działalnością

OC w związku z wynajmowaniem lokalu użytkowego (najemcy nieruchomości)

Jeśli jesteśmy najemcą nieruchomości jest to niezbędna dla nas klauzula.

Maksymalna możliwa szkoda, którą możemy wyrządzić właścicielowi wynajmowanego lokalu.

OC pracodawcy

Jeśli jesteśmy pracodawcami jest to niezbędna dla nas klauzula.

Maksymalna możliwa szkoda, którą możemy wyrządzić pracownikom.

Przykłady roszczeń Klientów do Salonów Kosmetycznych z ostatnich lat, które trafiły na drogę sądową:

  1. Opis zdarzenia: W wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu laserowej depilacji ciała (brak wymaganej kwalifikacji skóry w związku z czym nieprawidłowe ustawienie mocy lasera) Klienta doznała dotkliwych poparzeń nóg oraz okolic intymnych.

Wysokość roszczenia: 28.885 zł zadośćuczynienie + 1.145 zł odszkodowanie

  1. Opis zdarzenia: podczas wykonywania drugiego zabiegu depilacji laserowej depilacji u Klientki użyto innego, nowego urządzenia i zwiększono parametry zabiegu, mimo zmiany urządzenia nie przeprowadzono przed drugim zabiegiem testu. Po zabiegu skóra na nogach Klientki była podrażniona, pojawiły się na niej plamy i przebarwienia, wstąpił obrzęk, świąd, a po kilku dniach niektóre z przebarwień pokryły się drobnymi strupkami – doszło do oparzeń głębokich drugiego stopnia typu b. Po prawie dwóch latach od zabiegu na skórze Klientki występowały liczne owalne blizny i przebarwienia.

Wysokość roszczenia: 9.000 zadośćuczynienie + 1.780 zł odszkodowanie.

  1. Opis zdarzenia: Powódka przeszła  zabieg w profesjonalnym salonie kosmetycznym polegający na wykonaniu makijażu permanentnego kresek na dolnych powiekach. Zabieg ten wiązał się z miejscowym przerwaniem powłok skóry na skutek licznych nakłuć i wprowadzania barwnika. W  związku z naruszeniem zachowania zasad higieny doszło do zapalenia wirusowego rogówki i spojówek oka prawego.

Wysokość roszczenia: 19.000 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami + 400 zł tytułem odszkodowania

Źródła:

XVI C 1286/13 Sąd Rejonowy w Warszawie 02-11-2015

III Ca 1504/14 Sąd Okręgowy w Gliwicach 23-06-2015

II C 21/12 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 10-07-2015

 

UBEZPIECZENIE SALONU KOSMETYCZNEGO KROK TRZECI – SKORZYSTAJ Z PORADY PROFESJONALISTY

W celu otrzymania oferty na ubezpieczenie mienia firmy prosimy o kontakt z naszym biurem brokerskim z siedzibą we Wrocławiu.