Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego przez poszkodowanego.

zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

Po wypadku  czy stłuczce mamy co do zasady prawo domagać się od Ubezpieczyciela sprawcy szkody koszów wynajmu auta zastępczego z wypożyczalni.

1. Jak długo możemy korzystać z auta z wypożyczalni?

Przy szkodzie częściowej, czyli kiedy pojazd nadaje się do naprawy – możemy wypożyczyć samochód w okresie remontu uszkodzonego pojazdu.
Uwaga!Ubezpieczyciel nie zwróci kosztów najmu lub zostaną one pomniejszone w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w naprawie pojazdu wynikłej z winy poszkodowanego lub warsztatu samochodowego.

Przy szkodzie całościowej – przez okres niezbędny do nabycia nowego pojazdu. Jak ten okres długo powinien trwać jest nieraz sprawą dyskusyjną, ale na pewno nie dłużej aż do dnia uzyskania odszkodowania od Ubezpieczyciela.

2. Kiedy nie przysługuje zwrot za najem pojazdu.

– jeśli uszkodzony pojazd nie jest naszym jedynym i możemy w czasie naprawy korzystać z innego naszego auta.

jeśli nie korzystamy z wynajętego pojazdu (np. po kolizji przebywamy w szpitalu lub nasz stan uniemożliwia prowadzenie pojazdu – wtedy możemy rościć o koszty np. przejazdów taksówką)

3. Czy możemy wybrać dowolny pojazd z wypożyczalni?

Nie. Przysługuje nam zwrot za wypożyczenie auta o zasadniczo podobnej klasie do pojazdu uszkodzonego. Jeśli więc na co dzień poruszamy się Nissanem Micrą nie możemy liczyć na zwrot kosztów wypożyczenia Porche Cayenne.

4.Czy możemy skorzystać z dowolnej wypożyczalni?

Przed wybraniem wypożyczalni sprawdźmy i porównajmy lepiej ceny kilku z nich, gdyż stawka czynszu nie powinna być wyższa niż przeciętna obowiązująca na lokalnym rynku. Jeśli będzie zawyżona możemy mieć problem ze zwrotem całości kosztów.

5. Czy jeśli nie zdecydujemy się na pojazd zastępczy Ubezpieczyciel wypłaci nam ekwiwalent pieniężny?

Nie. Zwrot należy się wyłącznie za faktycznie poniesione koszty przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego.

6. Czy Ubezpieczyciel ma prawo do pomniejszanie wypłaty o zaoszczędzone przez poszkodowanego wydatki na eksploatację swojego pojazdu?

Tak. Należne odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów najmu może zostać pomniejszone o zaoszczędzone przez poszkodowanego wydatki na eksploatację swojego pojazdu, tj. o wydatki, które zostałyby poniesione, gdyby samochód nie został uszkodzony lub zniszczony.

7. Czy mamy prawo żądać od Ubezpieczyciela wcześniejszej wypłaty środków na wynajęcie auta.

Nie. Jako poszkodowany nie możesz się domagać pieniędzy, za które będziesz mógł wynająć auto, mamy prawo jedynie ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

8. Czy Ubezpieczyciel może odmówić zwrotu kosztów najmu odsyłając nas do korzystania z autobusu?

Nie. Niezależnie od tego, czy w naszej okolicy jeździ tramwaj czy autobus a może nawet metro, należy się nam zwrot kosztów – komunikacja miejska nie jest w stanie zastąpić własnego auta.

9. Czy zwrot kosztów najmu uzależniona jest od wykorzystywania pojazdu do działalności gospodarczej?

Nie. Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego nie może być uzależniany od tego, czy jako poszkodowani prowadzimy działalność gospodarczą. Liczy się to, że utraciliśmy możliwość korzystania z rzeczy, która objęta jest prawem własności i skutki tej utraty ma ograniczyć koszt w postaci najmu auta zastępczego.

10. Czy są jakieś ograniczenia w poruszaniu się wynajętym pojazdem?

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki za wynajem pojazdu zastępczego. Pojazd wynajęty powinien służyć nam wyłączenie do realizacji czynności życia codziennego. Jeśli zatem chcielibyśmy wynajętym pojazdem dać się na spontaniczną wyprawę po Polsce czy Europie – to już na własny koszt.

 

PODSTAWY PRAWNE:

art. 361 §1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm)
art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)
Uchwała Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r. (sygn. akt. III CZP 5/11).