Nasza firma stale się rozwija, tym samym poszerzając i uzupełniając naszą strukturę personalną. Dbamy o stałe szkolenie naszej kadry nie tylko w poszczególnych dziedzinach wiedzy ubezpieczeniowej, ale także w zakresie nauki języków obcych oraz innych umiejętności, jak autoprezentacja, retoryka czy marketing. Jest to nie tylko gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług, ale daje również satysfakcję z pracy naszym pracownikom.

Studentom rozpoczynającym swoją karierę dajemy możliwość rozwoju i skorzystania z wiedzy naszych pracowników.

Szczeble kariery w naszym biurze prowadzącą przez następujące etapy:

  1. Praktykant – stanowisko dedykowane dla studentów ostatnich lat studiów bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego , którzy zadeklarują gotowość regularnego uczestniczenia w życiu naszej firmy. Warunkiem przystąpienia do praktyki jest podpisanie stosownej umowy. Każdy praktykant jest zaznajamiany z wszystkimi działami firmy oraz podstawowymi aspektami naszej działalności. Program ten umożliwia przyjrzenie się pracy brokera ubezpieczeniowego w praktyce.
  2. Asystent brokera – stanowisko dedykowane do absolwentów bez uprawnień zawodowych oraz bez doświadczenia w naszej firmie. Asystent wykonuje pracę pod nadzorem osoby z uprawnieniami zawodowymi oraz jest przyuczany do zawodu.
  3. Młodszy specjalista ds. ubezpieczeń – stanowisko przeznaczone dla osób, które z uwagi na doświadczenie zawodowe mogą przygotowywać oferty dla klientów indywidualnych pod nadzorem osoby z uprawnieniami.
  4. Specjalista ds. ubezpieczeń – stanowisko dedykowane dla osób, które zdobyły już doświadczenie zawodowe (minimum 2letnie). Osoby takie mogą przygotowywać oferty dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw pod nadzorem osoby z uprawnieniami.
  5. Broker Ubezpieczeniowy – brokerem może być osoba, która zdała egzamin państwowy; wykazuje się odpowiednią wiedzą , doświadczeniem oraz regularnie uczestniczy w szkoleniach podnoszących poziom wiedzy. Osobom tym powierzana jest funkcja kierownicza nad poszczególnymi działami mają również uprawnienia do przygotowywania programów ubezpieczeniowych dla wszystkich rodzajów naszych klientów.
  6. Członek zarządu – członkiem zarządu może zostać broker ubezpieczeniowy, którego wkład i zaangażowanie w funkcjonowanie firmy uzasadnia przyjęcie do grona osób decydujących o kierunkach naszego rozwoju.