Głównym zadaniem ubezpieczeń finansowych jest pomoc Ubezpieczonemu w zakresie optymalizacji finansowej bieżącej działalności i zabezpieczenie bieżących przepływów finansowych a w przypadku kredytu kupieckiego przerzucenie na ubezpieczyciela ryzyk związanych z kondycją jego kontrahentów. Zarówno małe firmy jak i duże grupy kapitałowe startując w przetargach i podpisując różnego rodzaju kontrakty potrzebują dodatkowego uwiarygodnienia w formie gwarancji udzielonej przez Ubezpieczyciela a gwarancje umożliwiają uwolnienie i bieżący obrót pieniądzem który to jest zastępowany w zależności od sytuacji gwarancją wadium, gwarancją należytego wykonania kontraktu lub usunięcia wad i usterek.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Opracowanie Strategii
wykorzystania i wdrożenia instrumentów ubezpieczeń finansowych (np. gwarancji do zabezpieczenia przetargów i umów na wykonawstwo).
Roczna umowa generalna
zapewnia bardzo szybki czas realizacji wniosków i minimum formalności.
Doradztwo
przy wyborze odpowiedniego ubezpieczyciela.
Negocjowanie treści gwarancji
Wsparcie zobowiązanego w rozmowach z Beneficjentem na temat zapisów w gwarancjach.
Przygotowanie kompletnej analizy finansowej
wraz z wnioskiem o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej.
Czynne wsparcie
w procesie podpisywania umowy gwarancji.

W tej grupie ubezpieczeń wyróżniamy głównie:

 • ubezpieczenie kredytu kupieckiego,
 • ubezpieczenie należności handlowych,
 • gwarancje zapłaty zobowiązań celnych,
 • gwarancje zapłaty zobowiązań podatkowych,
 • gwarancje umowne:
  • gwarancje zapłaty wadium
  • gwarancje zwrotu zaliczki
  • gwarancje należytego wykonania kontraktu
  • gwarancje usunięcia wad i usterek

Zapraszamy na naszego firmowego bloga – znajdziecie tam Państwo artykuły przybliżające tematykę ubezpieczeń finansowych.