Ubezpieczenie centrów handlowych jest specyficzne głównie na wielość podmiotów, których interesy należy zabezpieczyć na różnych płaszczyznach. Ważne jest nie tylko prawidłowe skonstruowanie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych czy też kradzieży ale również zabezpieczenie utraty dochodów na wypadek przerw w działalności centrum a przede wszystkim zabezpieczenie centrum na wypadek roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Tworząc programy dla centrów handlowych należy wziąć pod uwagę również interesy i specyfikę najemców w danej lokalizacji. Programy ubezpieczeń dla sieci handlowych charakteryzują się koniecznością kompleksowego zabezpieczenia różnych lokalizacji, od centrów dystrybucji i magazynów aż po wszystkie jednostki handlowe. Oraz stałego monitorowania zmian zachodzących w sieci (np. zabezpieczenia nowo otwieranych placówek).

Programy dla sieci franczyzowych. Franczyza rozwija się w naszym kraju od ponad dwudziestu lat. Aktualnie do wyboru jest ponad 850 systemów, z czego większość ma polskie pochodzenie. Dotychczasowy rozwój franczyzy w Polsce, a także ogromny jej potencjał sprawia, że istnieje ogromna potrzeba udoskonalania istniejących i powstających systemów jednym z nich jest wspólny program ubezpieczenia dla wszystkich franczyzobiorców danej sieci.

Z uwagi na wielość podmiotów franczyzowych oraz ilość i rozproszenie placówek tworzenie programów generalnych w zakresie ubezpieczeń dla grup franczyzodawców wymaga szerokiej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Programy ubezpieczeń dla sieci franczyzowych zawsze indywidualnie dostosowujemy pod daną branżę oraz uwzględniamy wszelkie wymogi stawiane przez franczyzodawcę. Programy mogą mieć charakter obligatoryjny bądź dobrowolny, przy czym warto zaznaczyć, iż wspólna oferta dla całej sieci jest bezkonkurencyjna w porównaniu z ofertami jakie można uzyskać indywidualnie.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Analizę ryzyk ubezpieczeniowych
charakterystycznych dla prowadzonej działalności,ze wskazaniem ewentualnych braków i zagrożeń w ramach istniejącej ochrony ubezpieczeniowej.
Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
właściwego dla prowadzonej działalności, obejmującego tak odpowiedzialność cywilną jak i ochronę majątku Klienta.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.