Biskup & Joks
Brokers sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 54a/4
53-333 Wrocław

e-mail: biuro@bjbrokers.pl
tel.: 071/782 38 70
fax: 071/782 38 79

Tutaj powinna znajdować się mapa dojazdu. Jeśli jej nie ma prosimy o uruchomienie JavaScript i przeładowanie strony.

Dane formalne

NIP 8992586420
REGON 020393171
KRS 0000267116 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN