Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczeń

ubezpieczenie szyb od stłuczeń

Konstruując kompleksowe ubezpieczenie firmy nie należy zapominać o włączeniu do ubezpieczenia ochrony na wypadek stłuczenia (rozbicia) się szyb oraz innych przedmiotów szklanych.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych ma na celu zapewnienie ochrony przed skutkami ich stłuczenia – gwarantuje nie tylko pokrycie kosztów samej wymiany ale również kosztów dodatkowych związanych z naprawą szkody (koszty ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających wstawienie szyb w przypadku ich stłuczenia oraz demontaż lub naprawę instalacji świetlnych i neonowych)

W ramach ubezpieczenia szyb najczęściej przedmiotem ubezpieczenia są:

  • szyby okienne i drzwiowe,

  • oszklenia ścienne i dachowe,

  • płyty szklane, które są elementami mebli, stołów, lad sklepowych oraz gablot reklamowych,

  • szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin,

  • tablice reklamowe, szyldy i gabloty ze szkła, plastiku itp. – poza budynkiem lub lokalem,

  • neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne,

  • witraże,

  • lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach,

  • szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.

Ubezpieczenie szyb i innych elementów szklanych od stłuczenia zawierane jest w systemie pierwszego ryzyka. Suma ubezpieczenia powinna więc odpowiadać co do wysokości szacowanej przez Ubezpieczonego maksymalnej stracie jaką może ponieść w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową.