Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – informacje podstawowe

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ma na celu pokryć szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub …

Czytaj dalej