Ubezpieczenie firmy budowlanej – cena polisy OC

Jakie czynniki kształtują cenę polisy OC firmy budowlanej?

Ubezpieczenie OC działalności jest jednym z podstawowych ubezpieczeń, które zawierają firmy budowlane. W szczególności z uwagi na to, iż jako tzw. przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody ponoszą one co do zasady odpowiedzialność na zaostrzonym rygorze  (art 435 k.c.).

Elementy, które mają wpływ na cenę polisy to:

1. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaj działalności przyjętej do ochrony to pierwszy element, który kształtuje cenę polisy. Cena polisy będzie się różnić w zależności od tego czy prowadzimy roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków czy są to może roboty specjalistyczne a może budujemy drogi. Działalność budowlana jest bardzo pojemnym pojęciem zawiera w swym zakresie zarówno firmy prowadzące drobne prace jak i duże i ryzykowne inwestycje.

Niezależnie od tego jakie prace wykonuje nasza firma podstawą dobrej polisy jest aby rodzaj działalności, który firma faktycznie wykonuje był wpisany na polisie. Działalność inna niż wskazana na polisie nie podlega bowiem ochronie ubezpieczeniowej. Szerzej o tym problemie piszemy też tutaj.

2. Wielkość naszej firmy.

Oprócz tego co robimy ważne jest na jaką skalę prowadzimy działalność. Aby tą skalę określić bierze się pod uwagę wartość obrotu rocznego firmy oraz ilość pracowników (dla klauzuli OC pracodawcy).

3. Zakres wybranej ochrony ubezpieczeniowej.

Warunki zakresowe ubezpieczenia OC składają się z trzech elementów:

  1. Zakres podstawowy polisy. Zakres ten potrafi zasadniczo różnić się pomiędzy Ubezpieczycielami, dlaczego należy zwrócić szczególną uwagę na to przy zarówno zawieraniu polisy po raz pierwszy jak również przy zmianie Ubezpieczyciela tak by nie kusząc się np. na niższą składkę nie otrzymać dużo słabszego pokrycia ubezpieczeniowego.
  2. Klauzule dodatkowe polisy. Każdy z Ubezpieczycieli posiada w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia szerszy bądź węższy wybór klauzul dodatkowych. Tendencja na rynku jest taka, iż coraz większy zakres ochrony oferuje polisa w zakresie podstawowym a klauzul jest jakby mniej co jest oczywiście z korzyścią dla Klientów. Ważne jest jto, iż klauzule dodatkowe pomiędzy ubezpieczycielami potrafią się zasadniczo różnić treścią i zakresem ochrony. Przykładem jest klauzula wibracji, o której piszemy tutaj.
  3. Zapisy negocjowane indywidualnie z ubezpieczycielem. Z punktu widzenia naszej pracy najważniejsza kwestią jest to by w polisie zawrzeć jak najszerszy zakres ochrony. Czasem wymaga to włączenia dodatkowych zapisów a czasem poprawa jednego zdania w warunkach umowy powoduje, iż polisa jest dużo korzystniejsza dla Klienta.

4. Wysokość udziałów własnych.

Wysokość udziałów własnych i franszyz jest kwestią indywidualnych preferencji. Praktycznie większość mniejszych firm tych udziałów (franszyz) w polisie nie chce i dąży do jej minimalizacji lub zniesienia. Większe spółki często z założenia pokrywają mniejsze roszczenia z własnych środków i na takim właśnie akceptowalnym poziomie ustanawiają franszyzę w polisie.

5. Taryfy Ubezpieczycieli.

Ubezpieczenia nie mają formy materialnej co powoduje, iż cena tak naprawdę o niczym nam nie mówi.

To nie jest tak, iż wysoka cena oznacza automatycznie bardzo dobrą polisę z szerokim pokryciem ubezpieczeniowym. Czasem jest tak, iż cena identycznej polisy OC dla firmy budowlanej w towarzystwie A wyniesie 20 tys zł a w towarzystwie B 5 tys zł i gdyż po prostu towarzystwo A wysoko ocenia dane ryzyko i wręcz nie chce go przyjąć do ochrony z uwagi na niekorzystne statystyki szkodowe, a towarzystwo B ma inne statystyki i inną cenę. Zdajemy sobie sprawę, iż osobie nie mającej wiedzy z zakresu ubezpieczeń ciężko jest porównać oferty ubezpieczycieli i wybrać dla siebie najkorzystniejsze rozwiązanie.

Wybór dobrego brokera ubezpieczeniowego to gwarancja otrzymania korzystnej oferty na ubezpieczenie OC firmy budowlanej.

Jeśli W ramach autorskiego programu ubezpieczenia dla firm budowlanych gwarantujemy:

Analizę ryzyk ubezpieczeniowych
charakterystycznych dla danego typu działalności budowlanej i prowadzonych inwestycji.
Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
właściwego dla charakteru prowadzonych prac budowlanych.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji z Ubezpieczycielami
w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej dla firmy budowlanej.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.

Wpis dotyczący ubezpieczenia ryzyk budowy znajduje się pod tym LINKIEM